Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen onze digitale informatie kan lezen, op ieder apparaat, op ieder moment en op iedere locatie, ongeacht leeftijd, ervaring, situatie of beperking.
Lifeport wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Hoe pakken wij dit aan?

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij geleidelijk op
  • Ons team toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid

Pdf’s

The Lifeport kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s die worden aangeboden aan de richtlijnen van digi-toegankelijk voldoen. De komende jaren worden oude pdf’s voor zover mogelijk vervangen door toegankelijke bestanden. Alle nieuwe pdf’s die worden gepubliceerd worden digi-toegankelijk gemaakt.

Loopt u tegen problemen aan op onze website?

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze websites, laat het ons dan weten. Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de sites. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.