Slimme Duurzaamheid

The Economic Board ziet Slimme Duurzaamheid als een belangrijke randvoorwaarde voor succesvol groeien en bloeien van de topsectoren Health, High Tech en Energy in de regio, en gebruiken triple helixpartijen voor maatschappelijke opgaven rond groene groei. Innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaam bouwen en de grondstoftransitie dragen bij aan toekomstbestendige, sterke bedrijven, in brede zin. Daarnaast zijn deze grote maatschappelijke opgaven cruciaal voor een gezond en duurzaam leven en brede welvaart in de regio.

Op initiatief van The Economic Board is daarom de helixgroep Slimme Duurzaamheid opgericht, waarin vertegenwoordigers van 10 regionale partijen samenwerken aan het Lifeport Circular Lab. De partners in deze coalitie zijn naast The Economic Board: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit & Research, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem Nijmegen, KIEMT, RvN@, gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen.

Slimme Duurzaamheid

Lifeport Circular Lab

Onder regie van the Economic Board werkt het Lifeport Circular Lab aan het versterken van het ecosysteem rond drie maatschappelijke opgaven:

  • Klimaatadaptatie, met consortium Soil Valley
  • Circulair bouwen en transformeren, met kennis en innovatiecentrum Via-T
  • Circulaire economie, met thematische hub Gezond Circulair

Voor elk thema gelden de volgende doelen; betere samenwerking en kennisdeling, het vormen van leeromgevingen van de professional van de toekomst en een structurele verbinding van kennis, onderwijs ondernemerschap en de overheid op deze thema’s. Belangrijk hierbij is het faciliteren van ontmoetingen. Dit gebeurt multi-level; naast ondernemers zijn alle onderwijsinstellingen, van wetenschappelijk tot praktijk betrokken.

The Economic Board ondersteunt de projecten binnen de 3 thematische hubs van het Lifeport Circular Lab door strategisch te agenderen, door te sturen op brede coalities, hiervoor slim verbindingen te leggen met onder meer het bedrijfsleven, door actieve bijdrage aan uitwerking van de projecten en het vinden van cofinanciering, en door het organiseren van ontmoetingen.

Strateeg Slimme Duurzaamheid blikt vooruit - Jan Luijten

Lifeport Festival Circulair juni 2023