Food

Het zwaartepunt van de innovatiekracht en kennis op het gebied van agri en voedselproductie ligt in de regio Foodvalley. Op het gebied van Food werkt de regio Arnhem-Nijmegen nadrukkelijk samen met Wageningen en Foodvalley. In Wageningen ligt de kern wat betreft innovatie in Food met belangrijke spelers als de Wageningen University & Research (WUR), NIZO Food Research en Top Instituut Food en Nutricion (TiFN). University of Applied Sciences Van Hall Larenstein uit Velp vormt daarop op hbo-niveau een goede aanvulling.

De regio Arnhem-Nijmegen is aantrekkelijk voor het huisvesten van internationale foodbedrijven. Clusterontwikkeling op het gebied van Food betekent met name het ontwikkelen van kennisallianties en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. De focus binnen Lifeport ligt op de cross-over tussen Food (voeding) en Health. Hierbij leggen we de focus op cross-overs op het gebied van voeding en gezondheid en hightechtoepassingen in agrofood. De focus ligt op cross-overs rond ‘voeding in de zorg’ en ‘voeding en cognitie’.

Lifeport loopt voorop in:

• Chip- en digitale technologische innovaties op gebied van voeding, landbouw en gezondheid (OnePlanet);
• Food and cognition.

Food

NEXT garden

NEXTgarden hét ontwikkelingsgebied voor tuinbouw is gelegen aan de A15 tussen Arnhem en Nijmegen. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken hier succesvol samen aan concrete initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken.
Het gebied heeft een omvang van 735 ha met 235 bedrijven (met meer dan 2150 arbeidsplaatsen) en beschikt over ruimte en faciliteiten voor de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven en de vestging van nieuwe bedrijven. NEXTgarden herbergt grote spelers die in Europa en wereldwijd actief zijn. Een aantal ondernemers kiest er voor om een deel van hun productie lokaal en regionaal te vermarkten en is daar succesvol in.