Energy

We staan voor grote opgaven binnen de energie transitie. De energietransitie is -in zijn essentie- de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.

De regio rondom Arnhem en Nijmegen wil zich nadrukkelijker profileren als Europees hotspot in de energietransitie. Arnhem en energie zijn uit historisch oogpunt onlosmakelijk met elkaar verbonden. TenneT, Alliander, KEMA en DEKRA, ze zijn allemaal in Arnhem begonnen en zijn nog steeds hier gevestigd. Het zijn grote spelers met enorme expertise op het gebied van energie voor zowel bedrijven als huishoudens. Deze regio heeft de mogelijkheid om energie-innovaties versneld te ontwikkelen, te demonstreren en toepasbaar te maken. Dat komt niet in het minst door de innovatieve ondernemers en onderwijsinstellingen die hier nu al mee bezig zijn. Het samenspel van deze bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen om energietransitie te realiseren is hard nodig.

Op dit moment groeit de vraag naar elektriciteit explosief door de snelle verduurzaming, de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving en de woningbouwopgave. De ontwikkelingen gaan sneller dan de netbeheerders de netten kunnen versterken en daardoor raakt het net op steeds meer plekken ‘vol’.  Alle ontwikkelingen – voor de komende tientallen jaren – hebben impact op het energiesysteem: elektrisch vervoer, zonnepanelen op het dak, windenergie, het verduurzamen van de industrie, de woningbouwopgaven en de warmtetransitie in de wijken. Het volle elektriciteitsnet heeft consequenties op onder andere het bedrijfsleven en de woningbouwopgave  in de regio Gelderland.

The Economic Board ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van innovatieve sleuteltechnologieën. Deze zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren en de energietransitie te versnellen.Een belangrijke eerste stap daarin hebben we al gezet met de ontwikkeling en realisatie van Connectr, van waaruit de energie innovatie in de regio en daarbuiten wordt aangejaagd.
De volgende stap is het versterken van het regionale energie ecosysteem. Die stap wordt nu gezet met het aanjagen van de Smart Energy Hubs (SEH’s) in de regio en het voeren van de lobby voor het energy-ecosysteem in Den Haag en Europa. Dit zal een proces zijn waarbij we als Economic Board de komende jaren betrokken zullen zijn.

Connectr – Energy innovation

De energietransitie heeft een schaalsprong nodig, wat vraagt om het versneld toepassen en opschalen van innovaties. Connectr zorgt daarvoor, met behulp van een Innovatieprogramma, Innovatielab, Shared Facilities en de Kernorganisatie. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht, om van daaruit te groeien. Door impact te realiseren op zowel de energietransitie als de (regionale) economie, en door human capital aan techniek te verbinden, zorgen zij voor bestendige oplossingen.

Door het aanbrengen van focus, wordt de bijdrage aan de wereldwijde energietransitie krachtiger. Connectr richt zich daarom op drie sleuteltechnologieën die in de regio al sterk in ontwikkeling zijn, en die op mondiaal niveau van toegevoegde waarde zijn:

 1. Elektrische energietechniek
  Zorgdragen dat het elektriciteitsnet nu en straks de sleutelrol (inpassing van duurzame bronnen en nieuwe gebruikers, sectorkoppeling) in de verduurzaming waar kan maken;
 2. Elektrochemische energieopslag
  Zorgdragen voor netbalancering en leveringszekerheid van duurzame energie en verduurzaming van energieverbruik in transport en logistiek.
 3. Duurzame aandrijfsystemen
  Met duurzame brandstoffen innovaties versnellen die leiden tot reductie van broeikasgasemissies voor zowel mobiele als stationaire toepassingen;

Door ons in de regio te richten op de ontwikkeling en inpassing van geïntegreerde decentrale energiesystemen spelen we in op uitdagingen van de energietransitie en de gevolgen van meer elektrificatie en decentrale opwekking. Smart Energy Hubs, decentrale energiesystemen,
helpen om de regionale energieproductie te ontsluiten, verspreide industrie
aan te sluiten en onbalans op het netwerk uit te sluiten. Wij zien dergelijke decentrale energiesystemen als een vast onderdeel van de energie infrastructuur van de toekomst.

Living lab voor Smart Energy Hubs 

Klik hier voor meer informatie over living lab voor smart energy hubs.

foto: Innofase.nl

Nieuwe businessmodellen

Om vraag en aanbod in de ketens op gang te brengen en de productie op te schalen zijn nieuwe businessmodellen nodig. We dagen ondernemers van start-ups en scale-ups uit om met nieuwe businessproposities te komen.

We initiëren activiteiten en ondersteunen projecten die:

 • De wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven bevorderen en hiermee de aansluiting van onderwijs (op mbo-, hbo- en wo-niveau) en de arbeidsmarkt (in het energiedomein) verbeteren. Projecten leveren zo ook een bijdrage aan de landelijke Human Capital Agenda van de Topsector Energie;
 • Toegepast onderzoek, innovatieconsortia, pilot- en demonstratieprojecten aantrekken, versnellen en zichtbaar maken. Daarmee vergroot het Innovatieprogramma de impact van deze projecten op economie, energietransitie en verduurzaming van de regio;
 • Het regionale energiecluster versterken door kansen voor nieuwe bedrijvigheid (start-ups en scale-ups) te stimuleren en mogelijkheden voor internationale groei te verzilveren.

Meer over Energy:

 • landschap met windmolens en zonnepanelen

  Samenwerken in Lifeport aan de energietransitie

  In de Lifeport-regio, vooral in en rond Arnhem, zitten veel bedrijven die een grote bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren....

 • Elektriciteitsnetwerk op slot; dit zorgt voor problemen voor de economie in de regio Arnhem-Nijmegen

  Onlangs verscheen het bericht van TenneT dat het elektriciteitsnetwerk in Gelderland de grens heeft bereikt. De gevolgen zullen voelbaar zijn...

 • Even voorstellen: Tycho Tomassen, strateeg bij The Economic Board

  Even voorstellen: Tycho Tomassen, strateeg bij The Economic Board Onlangs begon Tycho Tomassen bij The Economic Board als strateeg voor...

 • European week of regions and cities 9-12 oktober

  European week of regions and cities 9-12 oktober De tweede week van oktober staat de European Week of Cities and...

 • The Future of Us – energiek en grensverleggend festival

  Samen grenzen verleggen en de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst. Dat was in een notendop het centrale thema van...

 • Green Deal IJsseloord I: duurzaam en toekomstbestendig

  Arnhem heeft ambities om haar bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te laten zijn in 2030. Daarom initieerde de gemeente in...

 • Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

  Dat is de ervaring van het samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal, dat al 52 jaar Duits-Nederlandse samenwerking stimuleert en begeleidt. Wie ook…

 • REE helpt bij je zakelijk energievraagstuk

  Een organisatie up and running houden is al een flinke dagtaak. Laat staan dat je je moet verdiepen in CO2-reductie, zonnepanelen, isolatie…

 • Innovatief Alliander heeft AI keihard nodig in dynamische markt

  Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, is vooral de laatste maanden een hot topic in de politiek en de media. De gevaren staan dan…

 • Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

  The Economic Board regio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek,  Twenteboard en OostNL brachten eind mei een werkbezoek aan de grootste energiepoort van Nederland, de Eemshaven....

 • Access to Energy dialogue 2023

  Donderdag 1 juni 2023 biedt Gemeente Arnhem in de monumentale Eusebiuskerk een podium aan Access to Energy dialogue 2023. In Arnhem,…

 • Transitie Energy, Health en Hightech in versnelling

  De Energy, Health en Hightech innovaties: wat betekent dat concreet voor de regio Arnhem Nijmegen? Algemeen directeur Jan van Dellen…

 • Sanne en Wieger van Krachtrecruitment op IPKW

  Ondanks krappe arbeidsmarkt staan technici bij IPKW in de rij

  Op de website werkenop.ipkw.nl is weinig te merken van een tekort aan technisch geschoold personeel. Wekelijks reageren er ongeveer 150 technici…

 • Waterstofeconomie biedt kansen voor mkb’ers in de maakindustrie

  Het vinden van de juiste samenwerkingspartners is een belangrijk onderdeel van het vormgeven van de nieuwe waterstofeconomie. Dat besef leeft…

 • Kick-off Smart Energy Hubs: een waardevolle aanvulling op het energiesysteem

  Op dinsdag 12 juli vond de kick-off van de Smart Energy Hub TPN-West plaats: één van de drie Smart Energy Hubs in…

 • Hannover Messe 2022: bijzondere contacten en aanzet tot meer regionale samenwerking

  Dit voorjaar stonden de gemeente Arnhem, Stichting Citymarketing Arnhem en The Economic Board gezamenlijk op de Hannover Messe 2022: de grootste…

 • Opening ElaadNL Testlab in Connectr: unieke stap in energietrasitie

  Woensdag 8 juni opent het ElaadNL Testlab in Arnhem. Koning Willem-Alexander verricht de officiële opening. Dit internationale testcentrum onderzoekt en test duurzame…

 • De Radboud Universiteit en Alliander vinden elkaar rond de energietransitie

  Onderzoek, onderwijs en werkveld, Radboud Universiteit en netbeheerder Alliander tekenen voor intensieve samenwerking. Deze was al op natuurlijke wijze aan het ontstaan…

 • Hannover Messe 2022: Regionale partijen zetten energiecluster in de schijnwerpers

  De gemeente Arnhem, Citymarketing Arnhem en The Economic Board slaan dit jaar de handen ineen op de Hannover Messe: de grootste…

 • Marieke Butterhoff bouwt energiecluster in Lifeport uit met Smart Energy Hubs

  In 2021 vorderde de realisatie van Connectr – Energy Innovation op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het aankomende jaar staat er…

 • INNOVATE meet-up: de kansen, uitdagingen en gevaren van AI

  Wilt u weten hoe Artificial Intelligence (AI) weer voor zicht kan zorgen bij mensen die blind zijn? Tijdens de INNOVATE…