Human Capital Akkoord

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt

In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu én in de toekomst. In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, zorg en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om sneller meer mensen op te leiden voor de tekortsectoren.

Human Capital Akkoord

Ieder talent telt

De noodzaak van beschikbaarheid aan mensen in de sectoren Energy, Health en Hightech is groot gezien de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Tot 2030 ontstaan er alleen al in Gelderland 15.000 nieuwe banen voor de energietransitie.

Samen het verschil maken

Met het Human Capital akkoord verbinden The Economic Board, Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland samen met onderwijs, ondernemers en arbeidsmarktregio’s bestaande initiatieven, netwerken en projecten in de regio en versterken deze waar nodig. Dat doen ze met kennis, ondersteuning en middelen en natuurlijk ook met concrete doelen in het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden.

Op 13 april hebben Provincie Gelderland, The Economic Board, de Groene Metropoolregio, ondernemers en kennisinstellingen het Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen ondertekend. Met het ondertekenen van dit akkoord is afgesproken om samen te werken aan een arbeidsmarkt die werkt: waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en tekorten in de zorg, techniek en energiesector aangepakt worden. 

Vervolgproces

De komende periode gaan we samen met de werktafels verder aan de slag met het versterken, verbinden en opschalen van impactvolle projecten voor de regio. Om de speerpunten van het Human Capital Akkoord inhoud te geven en beweging te realiseren zijn werktafels opgezet. Een werktafel is een triple helixgroep die onder leiding van een aanjager inzicht geeft in de lopende projecten en verbindingen legt tussen de projecten. Iedere werktafel deelt kennis en informatie om projecten regionaal te verbinden en kijkt naar mogelijke crossovers met andere werktafels, maar ook met andere al bestaande platforms. Verder zoekt een werktafel naar nieuwe regionale initiatieven/projecten die een bijdragen kunnen leveren aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Alleen door samen te werken realiseren we doorbraken en kunnen we versnippering voorkomen. De kansen liggen er en kunnen alleen maar benut worden door intensieve samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Human Capital Akkoord - 2023