Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richt The Economic Board zich samen met partners op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de zorg, energietransitie, economie en de woningbouw in onze regio te laten floreren. De focus ligt op het stimuleren van projecten om te voorzien in en het behoud van studenten, gekwalificeerd personeel en talentvolle kenniswerkers.

Er liggen transities op het gebied van energie, digitalisering en circulariteit voor ons. Als je daarin je doelen wilt halen, als land of als regio, heb je mensen nodig met de juiste vaardigheden. Anders kun je niet innoveren, hoe mooi je plannen ook zijn. Tegelijkertijd schreeuwen werkgevers in bijna alle sectoren om goed personeel. Er zijn veel meer vacatures dan beschikbare mensen. Er ontstaan tekorten omdat er meer mensen uitstromen dan instromen. Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken.

Arbeidsmarkt

Krappe Arbeidsmarkt

Evenals in de rest van het land is in de regio Arnhem-Nijmegen sprake van een enorme krapte op de arbeidsmarkt. De mismatch is het grootst binnen de sectoren Energy, Health en Hightech. Juist sectoren waarin de regio wil uitblinken en die bepalend zijn voor de economische ontwikkeling en profilering van de regio.

Er is momenteel zowel een kwantitatief tekort (in 2022 zelfs 143 vacatures op 100 werkzoekenden) als een kwalitatief tekort (niet de juiste kennis en vaardigheden voor beroepen van de toekomst) op de arbeidsmarkt. Als we deze tekorten niet weten terug te dringen dan gaan we de complexe opgaven waar wij al regio – en heel Nederland- voor staan niet behalen. Complexe maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de zorg, maar ook op kleinere schaal als individuele armoedebestrijding. Tot 2030 ontstaan er alleen al in Gelderland 15.000 nieuwe banen voor de energietransitie.

Ieder talent telt

Het tekort is zó groot, dat het niet is aan te vullen vanuit het onderwijs alleen. De oplossing moet voor een groot deel vanuit de werkenden komen. Dat zijn in deze regio meer dan 350.000 personen.
Het bij-, om- en herscholen van die groep is nu heel belangrijk. Een deel van de oplossing voor deze complexe opgave ligt in het beter benutten van het potentieel van mensen op de arbeidsmarkt. Dat betekent een ander kijk op talent; Ieder talent telt, vaardigheden zijn belangrijker dan diploma’s, wendbaarheid door her- en bijscholen van mensen gedurende hun hele loopbaan. Maar ook de leercultuur bij werkgevers stimuleren, technologie om werk slimmer te organiseren of inzetten op mobiliteit tussen verschillende sectoren. Het vraagt om tegelijkertijd aan meerdere knoppen te draaien: een Leven Lang Ontwikkelen, Aantrekken en Behouden van talent voor de regio en Activeren van Onderbenut Potentieel.

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt

Met het Human Capital Akkoord werken The Economic Board, provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio samen met partners aan een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor we de tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan kunnen pakken.

Met het Human Capital Akkoord verbinden de partners bestaande initiatieven, netwerken en projecten en projecten in de regio en versterken ze deze waar nodig. Dat kan met kennis, ondersteuning en middelen.

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt

Lees hier meer over het Human Capital Akkoord van regio Arnhem-Nijmegen.

Human Capital Agenda

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

Strateeg Arbeidsmarkt blikt vooruit - Renate Bouwman

Meer over Arbeidsmarkt:

 • Ahmed Marcouch en Renate Bouwman

  Onorthodoxe benadering arbeidsmarktkrapte

  De regio Arnhem-Nijmegen staat (net als de rest van Nederland) voor enorme opgaven rond klimaatadaptatie, de energietransitie, woningbouw, zorg en...

 • Even voorstellen: Corine Bos, strateeg arbeidsmarkt

  Even voorstellen: Corine Bos, strateeg arbeidsmarkt Sinds september 2023 is Corine Bos enkele uren per week actief voor de regio Arnhem...

 • Peter Loozen over digitalisering in de zorg: ‘technologische ontwikkeling gaat snel, maar de mens bepaalt verandertempo’

  Peter Loozen is senior beleidsadviseur HR bij het Radboudumc en aanjager van de werktafel Leven Lang Ontwikkelen Zorg. Deze werktafel...

 • HAN-lector Maurice Magnée over de toekomst van de zorg

  De urgentie in zorg en welzijn is hoog. Krap een jaar heeft de werktafel Zorg en Welzijn bij elkaar gezeten,...

 • Eerste studenten geholpen met Lifeport Scholarship

  Eerste studenten geholpen met Lifeport Scholarship Studenten in de regio Arnhem Nijmegen die afkomstig zijn uit crisisgebieden komen in aanmerking...

 • C-University maakt leerlingen enthousiast voor embedded technologie

  “Met mbo’ers kun je personeelstekorten oplossen.” Daar is Herbert Verheijden van overtuigd. Hij is al 28 jaar actief in de...

 • Bouwen voor de toekomst: levenslang leren bij VIA-T

  We maken een sprong in de tijd: het is 2025. We bevinden ons op het NYMA-terrein in Nijmegen. Precies op...

 • Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

  Dat is de ervaring van het samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal, dat al 52 jaar Duits-Nederlandse samenwerking stimuleert en begeleidt. Wie ook…

 • Personeelskrapte in de zorg oplossen met gezamenlijke creatieve aanpak

  Medio april 2023 sloten Provincie Gelderland, The Economic Board en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen met…

 • Human Capital Akkoord: het mag niet alleen bij politiek blijven

  Zonder talent is geen groei mogelijk. Het is dan ook niet gek dat The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen human...

 • Move to Match helpt mensen via onderwijs aan een match op de arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Door grote transities op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming is er meer...

 • JINC strijdt nu ook in Nijmegen tegen ongelijke kansen voor jongeren

  Na al een paar jaar actief te zijn in Arnhem, is JINC nu ook van start gegaan in Nijmegen. Ook daar strijdt…

 • Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

  Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio roepen het bedrijfsleven en kennis- en zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen…

 • Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo

  Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo De Human Capital Agenda die begin 2022 werd vastgesteld, vormt…

 • Waterstofeconomie biedt kansen voor mkb’ers in de maakindustrie

  Het vinden van de juiste samenwerkingspartners is een belangrijk onderdeel van het vormgeven van de nieuwe waterstofeconomie. Dat besef leeft…

 • Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2022)

  Wie als ondernemer goed zoekt, kan vaak profiteren van subsidies, fondsen en regelingen. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf voorbeelden…

 • Lifeport Welcome Center: nieuw dienstverleningspunt voor internationaal talent in de regio

  Vanaf september 2022 krijgen internationale kenniswerkers en internationale studenten in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen extra (overheids)hulp voor zaken die zij moeten…

 • Nieuw platform biedt mkb’ers ondersteuning bij innovatie en intellectueel eigendom

  Een aantal Nederlandse en Belgische vakorganisaties richtte een digitaal platform op om mkb’ers te ondersteunen bij octrooi en innovaties. Het…

 • Een leven lang ontwikkelen in Lifeport

  ‘Een leven lang ontwikkelen’ is één van de drie speerpunten van de gloednieuwe Human Capital Agenda die de provincie Gelderland, de Groene…

 • Grote uitdagingen voor de Arbeidsmarkt: regionale stakeholders werken samen aan oplossingen

  In Lifeport is er veel aandacht voor het onderwerp Arbeidsmarkt. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven staan voor de gezamenlijke uitdaging om…