AI

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) is een speerpunt van onze regio met een enorm potentieel. De regio Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich door een flink aantal innovatiecentra voor kunstmatige intelligentie (de zogenoemde ICAI-labs) en een toenemend aantal AI-gerelateerde bedrijven en toepassingen.

De afgelopen 30 jaar heeft AI zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006. De regio Arnhem-Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa.

De regio huisvest volop goed geschoold personeel, excellente kennis (o.a. bij de Radboud Universiteit waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is en het Donders Institute for Brain and Cognition dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht) en bedrijven die AI toepassen.

Daarentegen is -zowel binnen als buiten de regio – slechts beperkt bekend hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingen, het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent, en het aantrekken van financiering.

AI kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde leveren voor inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld voor gezondheid en zorg, duurzame energievoorziening, kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs. Belangrijk is om de versnippering tegen te gaan en om focus aan te brengen, AI is erg breed.