Tips voor subsidies en programma’s (tweede kwartaal 2023)

Tips voor subsidies en programma’s (tweede kwartaal 2023)

Plantjes in potten met geld

De wereld van subsidies, financieringen, leningen, ondersteuningsprogramma’s en regelingen is soms moeilijk te doorgronden. Maar voor bedrijven met groeiambities kunnen ze een cruciale duw in de rug betekenen. Daarom zetten we elk kwartaal een aantal subsidietips op een rij.

Energie-innovatie

Het kabinet komt met meerdere subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Het gaat met name om subsidies die bedrijven en kennisinstellingen kunnen aanvragen voor investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen.
In totaal is er 270 miljoen euro beschikbaar. Dat is verdeeld over meerdere regelingen.

Voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is 74 miljoen euro beschikbaar. Die regeling is bedoeld voor het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030.

Er is daarnaast 139 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). Die ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is.

Verder worden onder meer de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE) opengesteld. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd. Op de website van de RVO en in de Staatscourant is meer informatie te vinden.

Demonstratie- en testprojecten

EFRO Oost, een financieringsprogramma van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel, stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie- en testprojecten.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden, of om living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Voor deze tweede openstelling van het programma EFRO Oost is ruim 11 miljoen euro beschikbaar.  Het minimumbedrag van een subsidieaanvraag is 350 duizend euro, het maximumbedrag precies een miljoen euro. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal één mkb’er.

Aanvragen is vanaf maart al mogelijk tot en met 28 februari 2024. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer op de website van EFRO Oost

Succesvolle marktentree

Voor start-ups met een goed, innovatief idee, maar moeite met een goede financieringsaanvraag, is er het Customer Discovery Program van Oost NL. In drie maanden tijd gaan deelnemers onder andere op zoek naar het marktsegment waarin ze de meeste kans maken op een succesvolle marktentree. Het programma laat deelnemers verder ontdekken wie hun kernklanten zijn en hoe hun oplossing uitdagingen van die klanten oplost. Uiteindelijk schrijven deelnemers een goede onderbouwing voor het ophalen van pre-seed of seed-money.

Het programma begint op 5 april. Er doen minimaal zes en maximaal tien ondernemers mee. Het wordt volledig aangeboden door Oost NL.

Meer informatie, plus een e-mail-adres om aan te melden, vind je op de website van Oost NL.

Oost NL wil overigens ook een Engelstalige pilot van hetzelfde programma opzetten, zo meldt het. 

Haalbaarheidsprojecten

De MIT-haalbaarheidsregeling gaat op 4 april van start. Het is bedoeld voor mkb-ondernemers die een haalbaarheidsproject willen laten uitvoeren om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen.

De subsidie kent een vast bedrag van 20.000 euro. Innovaties moeten te maken hebben met één van de volgende thema’s: energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, landbouw, water en voedsel, veiligheid, sleuteltechnologieën of maatschappelijk verdienvermogen.

Omdat er jaarlijks meer aanvragers zijn dan beschikbaar budget is het belangrijk om op de dag van openstelling, 4 april dus, een complete aanvraag in te dienen. Deze gaan mee in de loting.

Lees meer informatie over de aanvraagprocedure in Gelderland.

Tegemoetkoming energiekosten

Mkb-ondernemingen met veel energiekosten kunnen mogelijk aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Vanaf 21 maart kunnen ze die aanvragen. Het gaat om een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven vanwege de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor mkb’ers met maximaal 249 medewerkers en een omzet van onder de 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Wanneer hun energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bedragen maken ze mogelijk aanspraak op een vergoeding van maximaal 160 duizend euro.

Meer informatie staat op de website van RvO, waar ook een rekenvoorbeeld is te vinden.