Interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2023)

Interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2023)

Heb je als (jong) bedrijf een serieuze groeiambitie? Dan kunnen subsidies, financieringen, leningen, ondersteuningsprogramma’s of andere voorzieningen voor een mooie duw in de rug zorgen. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

Landbouwverduurzaming

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL komt met de Groeiversneller Landbouwverduurzaming. Sinds kort kunnen Gelderse veehouders een kennisvoucher aanvragen. Daarmee kunnen ze externe expertise inhuren om plannen te maken voor de toekomst van hun bedrijf. Voor veel veehouders is die toekomst onzeker, met name door de stikstofplannen van het kabinet en onzekerheid rondom de opvolging.

Oost NL voert het programma in opdracht van de provincie Gelderland uit. In dat programma wordt 80 procent van de kosten, tot een maximum van 10.000 euro, vergoed. Veehouders die interesse hebben kunnen hier een voorstel indienen en meer informatie vinden.

Stikstofreductie

Nog meer subsidienieuws voor veehouders. Via de provincie is er binnenkort subsidie aan te vragen  voor stikstofreductie door verplaatsing of door aanpassing van veehouderijen en voor investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen.

De aanvraag van alle drie deze regelingen gaat volgens de website van de provincie Gelderland binnenkort van start. Een datum wordt (nog) niet genoemd. Aanvragen kan tot 1 juli 2024. De subsidie voor stikstofreductie door verplaatsing of aanpassing van veehouderijen is beschikbaar voor alle ondernemers die een veehouderij hebben. Informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beschikbare subsidie is op deze (verplaatsing veehouderij) en deze (aanpassing veehouderij) website te vinden. De subsidie voor investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen is voor alle PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof). Meer informatie over die regeling staat hier.

Matchmaking-event voor health-sector

De derde editie van de Radboudumc Investment Day vindt op 12 oktober in Nijmegen plaats. Het is een matchmaking-event voor investeerders, ondernemers en toponderzoekers in life sciences en health en wordt  gezamenlijk georganiseerd door Radboudumc, Radboud Universiteit, Briskr en Oost NL.

De organisatoren hebben als doel om deelnemers met elkaar in contact te brengen. Het evenement maakt daarom gebruik van een matchmaking-platform voor het opzetten van één-op-één ontmoetingen en biedt verschillende parallelle sessies die worden geleid door toponderzoekers, veelbelovende startups en investeerders. Zo kun je de presentaties naar eigen smaak samenstellen en tijd reserveren voor gerichte ontmoetingen rondom en tijdens het programma. Meer informatie over het programma en andere activiteiten, staat hier. Het event is ‘invite only’, maar geïnteresseerden kunnen hun belangstelling wel met een mail kenbaar maken.

Hernieuwbare energie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is tot 5 oktober weer open voor nieuwe aanvragen. Het geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

De regeling vindt plaatst in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In totaal is er een budget van maar liefst 8 miljard euro. Hier staat meer informatie over de regeling.