stimuleren ondernemerschap, Op de stip XL

300.000 euro voor stimuleren ondernemerschap in regio Arnhem - Nijmegen

Vanuit de Investeringsagenda heeft de provincie Gelderland The Economic Board 300.000 euro toegekend om ondernemerschap in de regio Arnhem – Nijmegen te stimuleren. Met het fonds kunnen ondernemers met slimme ideeën, projecten of innovaties die de regionale economie stimuleren verder geholpen worden. 

Slimme Duurzaamheid

Net als The Economic Board heeft de Investeringsagenda als doel de economie van de regio te versterken door het ondernemers- en vestigingsklimaat te bevorderen. Uit de Investeringsagenda heeft de provincie Gelderland nu 300.000 euro beschikbaar gesteld om projecten en ideeën die binnen de scope van de agenda en The Economic Board vallen verder helpen te groeien.

Het gaat in dit geval vooral om projecten die te maken hebben met slimme duurzaamheid, bijvoorbeeld circulair ondernemen, energietransitie en slimme mobiliteit. De co-financiering die een ondernemer kan ontvangen voor een idee bedraagt tussen de 10.000 en 25.000 euro.

Hoe werkt het

Het geld kan door de ondernemer verkregen worden door zijn idee te pitchen tijdens een van de ondernemersavonden die The Economic Board samen met regionale ondernemersverenigingen organiseert. Met een korte presentatie van maximaal tien minuten laat u tijdens deze avond plan of idee zien en vertelt u kort over uw bedrijf. Ook kan er tussentijds contact opgenomen worden met Richard Dobbelmann of Luc Pennings om een project voor te leggen ter beoordeling.

Op basis van de pitch en de bijdrage van uw initiatief aan een duurzame, economische ontwikkeling van de regio, beoordelen we of wij dit initiatief kunnen faciliteren en ondersteunen. The Economic Board stemt vervolgens af met De Groeiversneller / Oost NL en zij pakken de co-financiering op en zorgen voor formalisering van de toekenning.

Neem contact op

Criteria

  • De ondernemer is gevestigd in een van de achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen.
  • Uw idee valt binnen de scope van de Investeringsagenda en richt zich met name op Health & High Tech, Slimme duurzaamheid of de speerpunten van The Economic Board: Food, Health en Energy.
  • Uw idee stimuleert de regionale economie