Onze activiteiten

Als aanjager en verbinder is The Economic Board altijd bezig om projecten en activiteiten in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast organiseert The Economic Board jaarlijks een event, zijn we betrokken bij de oprichting van nieuwe initiatieven en helpen we ondernemers. The Economic Board helpt met profilering en het genereren van aandacht voor het project, via haar website, sociale media en nieuwsbrief. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor het project (nieuwe) verbindingen te leggen en het verder te brengen. Verder agendeert zij projecten, mobiliseert partners en helpt bij financiering via subsidies, leningen en business angels.

Hieronder vindt u alle projecten en activiteiten waar wij bij betrokken zijn.

Uitgelicht

Projecten en activiteiten die The Economic Board een warm hart toedraagt of opzet en in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen worden uitgevoerd krijgen van ons een stempel. Met deze stempel krijgt een project of activiteit toegang tot een bepaald netwerk en relevante kennis, er wordt een podium geboden. Daarnaast kan de stempel kan een organisatie helpen om gelden los te krijgen. Er zijn drie verschillende niveaus bepaald:

recommended

Recommended

Dit label gebruiken wij bij projecten en activiteiten die belangrijk zijn voor de regionale economie. Wij bieden deze projecten en activiteiten bijvoorbeeld een podium, dragen bij aan de profilering ervan en brengen het onder de aandacht van ons netwerk;

supported

Supported

Dit label gebruiken wij bij projecten en ideeën die wij actief ondersteunen, bijvoorbeeld door het vinden van procesgeld of projectgeld of het ter beschikking stellen van onze kennis of ons netwerk;

approved

Approved

Dit label gebruiken wij uitsluitend bij projecten waarvan The Economic Board penvoerder is en/of waarvan de uitvoering onder leiding van The Economic Board plaatsvindt.

Al onze activiteiten