Zorgpact en Techniekpact

In zowel het Zorgpact als het Techniekpact werken bedrijven, instellingen, gemeenten en onderwijsorganisaties samen om werknemers goed en passend op te leiden. Hiermee komen ze tegemoet aan de toenemende vraag naar mensen met actuele kennis in de zorg en techniek.

Approved by The Economic Board stempel

De komende jaren wordt er een tekort aan arbeidskrachten verwacht in de zorg- en technieksector, zowel laag- als hoogopgeleiden. Dit tekort komt door een groeiende vraag naar professionals én door een daling van het aantal beschikbare werknemers. Het Techniekpact en Zorgpact werken hier zowel landelijk als lokaal aan. De activiteiten zijn: het verzamelen en delen van kennis, het verwerven van nieuwe bedrijvigheid en het opleiden van zittend en toekomstig personeel. De totale investeringsomvang bedraagt 238,960 euro.

Over Zorgpact

Het Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland is een co-creatie tussen verschillende organisaties, vanuit bijvoorbeeld overheid, onderwijs en zorgvragers. Het actiecomité bestaat uit de gemeentes Arnhem en Nijmegen, het Radboudumc, Spectrum, Pluryn, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Rijn IJssel College en WZW. De samenwerkingspartners stelden vier doelen op:

  1. De vrijwilliger en de professional zijn samen actief voor de wijkbewoner;
  2. De wijk is een leer-werkomgeving voor flexibel onderwijs, door de hele keten van zorg en welzijn;
  3. Vroegsignalering gebeurt in de wijk;
  4. Gebruik van technologie.
Bekijk het regionale Zorgpact

Over Techniekpact

De voorspelling is dat er de komende jaren minstens 30.000 technisch geschoolde arbeidskrachten per jaar nodig zijn om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Het Techniekpact zet daarom voor 2020 in op drie actielijnen:

  1. Kiezen voor techniek;
  2. Leren in de techniek;
  3. Werken in de techniek.

Het Techniekpact Landsdeel Oost bevat afspraken tussen de provincies Overijssel en Gelderland en de regionale techniekpacten. De regio Arnhem – Nijmegen is verenigd in het Techniekpact Smart & Sustainable. Doel van dit pact is om de instroom in de technische sector te verhogen en Gelderland beter op de kaart te zetten. Het Techniekpact maakt innovaties in de provincie zichtbaar, legt waar mogelijk verbindingen en zet nieuwe programma’s op.

Bekijk het regionale Techniekpact

Feiten en cijfers

30000

technisch geschoolde arbeidskrachten nodig

12

landelijke doelen

20

procent van de hbo-studenten techniek is vrouw

Ambitie

Met diverse projecten wordt de behoefte van het bedrijfsleven vertaald naar concrete opleidingsprogramma’s én nascholingstrajecten in de zorg en techniek. Er moet fors geïnvesteerd worden in flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook in zij-instroom en omscholing van werklozen naar beroepen waarin tekorten ontstaan. De uiteindelijke ambitie is om een goede verhouding te hebben tussen de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven en het aanbod op de arbeidsmarkt.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft een adviserende en superviserende rol bij zowel het Zorgpact als het Techniekpact. Een vertegenwoordiging vanuit The Economic Board heeft zitting aan de Werktafel. Voornaamste doel hierbij is om zeker te stellen dat het bedrijfsleven goed aangehaakt blijft en dat minimaal één uitgevoerd project een cross-over is tussen de technieksector en gezondheidszorg, bijvoorbeeld domotica. Daarnaast vraagt The Economic Board de subsidies aan.

Doordat The Economic Board bij de werktafel is aangehaakt wordt gewaarborgd dat projecten binnen de pacten goed aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven.
Pieter de Boer
Pieter de Boer, regiomanager VNO – NCW Midden

Meer weten?

Pieter de Boer

Pieter de Boer

Business representative

Pieter de Boer is business representative.

Ook interessant

Betrokken partijen