Regionale digitale bereikbaarheid

In de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is veel kennis aanwezig over ICT. De infrastructuur ligt er en de datacenters zijn aanwezig. Met deze regionale digitale bereikbaarheid wordt echter op dit moment nog niet voldoende gedaan. Door de aanwezige partijen met elkaar te verbinden en over de ontwikkelingen te communiceren, kunnen we de regio toonaangevend maken op het gebied van digitale infrastructuur. En zo ook aantrekkelijker maken voor goed geschoolde arbeidskrachten. Een goede regelgeving is hierbij onontbeerlijk maar ontbreekt nog.

Supported by The Economic Board stempel

Ambitie

Op dit moment wordt er ingezet op agendering van het probleem. Met het verbeteren van de regionale digitale bereikbaarheid wil men de regio Arnhem – Nijmegen wereldwijd toonaangevend maken in datascience-projecten en meer goed geschoolde arbeidskrachten naar de regio trekken. Op dit moment trekken ICT’ers naar Amsterdam en Eindhoven. Er is meer aandacht nodig voor de huidige digitale infrastructuur, die zeer goed is maar waar nog weinig mee wordt gedaan. Een van de acties zou het oprichten van een digital centre kunnen zijn. Zo wordt het vestigings- en investeringsklimaat van de regio verbeterd.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft zitting in de werkgroep en verbindt partijen. Ook communiceert de Board over het digitale potentieel van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

“ ‘Internet of things, de baas’  In een transformerende economie zal onze regio op de digitale snelweg een A1 locatie moeten zijn, sterker nog, dat zijn we al! Met een informaticafaculteit op de Radboud Universiteit, verschillende datacentra en een aansluiting op de Amsterdam hub. Middels dit project koppelt The Economic Board al deze partijen aan elkaar in een werkgroep om de krachten te bundelen. Waarbij we een onderzoek uitvoeren naar de kansen voor de regio."
Pieter de Boer
Pieter de Boer, regiomanager VNO – NCW Midden

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp