Informal Investors Network

Het project informal investors network staat voor het opbouwen van een effectief en bruikbaar netwerk van informal investors. Het doel is het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen informal investors onderling en het bieden van een effectieve weg naar informal capital aan ondernemers en bedrijven met een investeringsbehoefte.

Supported by The Economic Board stempel

Over het Informal Investors Network

Start-ups en scale-ups hebben een investeringsbehoefte om verder te groeien en bloeien. In deze investeringsbehoefte kan onder meer worden voorzien door particuliere informal investors. Deze investeerders en de netwerken waar ze deel van uitmaken zijn nog niet gebundeld en structureel in verbinding gebracht met de bedrijven in stad en regio die een investeringsbehoefte hebben. De gemeente Nijmegen, Novio Tech Campus, Rockstart, Oost.NL, Rabobank Rijk van Nijmegen en The Economic Board hebben gezamenlijk het initiatief genomen dit netwerk te bundelen, te  ontwikkelen en uit te bouwen. Dat gebeurt in de vorm van een gezamenlijk programma, dat in drie jaar tijd ontwikkeld en gerealiseerd wordt. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten per jaar.

Ambitie

Het doel is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen bekender te maken onder informal investors. Arnhem – Nijmegen moet de plek zijn, waar zij in een vertrouwde omgeving gelijkgestemden kunnen ontmoeten om kennis te delen of co-investeerders te vinden én waar het ecosysteem aanwezig is om investeringen optimaal te laten renderen. Voor degenen met een behoefte aan informal capital moet de regio bekend staan als de plek met alle benodigdheden om een informal investor te vinden.

Rol van The Economic Board

Samen met de betrokken partners is The Economic Board bezig om een netwerk van informal investors samen te stellen. Met behulp van hun input brengen we de voorwaarden in kaart om onze doelstellingen te realiseren. Vervolgens organiseren we activiteiten (evenementen, bijeenkomsten, etc.) die een omgeving creëren waarin de informal investor goed kan opereren.

Business Angels Netwerk Oost NL werkt graag samen met andere partijen zoals Economic Board. We zetten samen met meerdere partners de schouders onder een vernieuwd angel netwerk in Nijmegen. Dat begint met elkaar te vertrouwen, en de bereidheid om in dit netwerk energie, tijd en middelen te steken. De persoonlijke relatie met Richard Dobbelmann van Economic Board en zijn enthousiasme en bereidheid zijn netwerk met ons te delen, werkt voor mij inspirerend en aanjagend.
Bart Heuts
Bart Heuts, programma manager Business Angels Netwerk Oost-Nederland

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen