Groene Allianties de Liemers

In de Liemers, de streek ten zuidoosten van Arnhem – van Doesburg tot en met Montferland – werken bedrijven samen richting een duurzame toekomst. Groene Allianties de Liemers is de schakel die iedereen bij elkaar brengt.

Over

Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Samen werken ze aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de regio. Ze voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk, maar zien ook volop zakelijke kansen. Juist door de krachten te bundelen.

Er zijn projecten en initiatieven, met name rond thema’s zoals energie, grondstoffen en bouw en wonen. Zo worden bedrijven onder de noemer Regie op Energie geholpen met energiebesparing en met het voldoen aan de informatieplicht op dat gebied, waaraan bedrijven en organisaties in het kader van de Wet milieubeheer vanaf januari 2019 moeten voldoen.

Ook werkt Groene Allianties de Liemers met diverse partners aan het ontwikkelen van een collectief Liemers Energieplan. Het doel daarvan is om in het gebied, door het delen van duurzame warmte- en energievoorzieningen, het gasverbruik uiteindelijk tot nul terug te dringen.

En samen met onder andere de Wageningen University en de HAN werkt Groene Allianties de Liemers aan Weg met de wegwerpeconomie, met als doel om op bedrijventerreinen slimmer om te gaan met grond- en afvalstoffen. Er draait daarvoor een pilot op drie bedrijventerreinen: in Arnhem, Nijmegen én in de Liemers.

Ambitie

Het doel van Groene Allianties de Liemers is om in te toekomst tenminste evenveel duurzame energie in de regio op te wekken als dat er wordt verbruikt. In 2029 wil het alle afvalstoffen en reststoffen volledig circulair inzetten. In dat jaartal moeten er bovendien geen schadelijke gassen, zoals CO2, NOx, worden uitgestoten.

Rol van The Economic Board

Mede dankzij het initiatief Regie op Energie maakte Groene Allianties de Liemers aanspraak op een voucher van 25.000 euro. Die voucher is het resultaat van een samenwerking van The Economic Board en de Groeiversneller van Oost NL. De financiële ondersteuning wordt onder meer gebruikt voor een strakker en meer geautomatiseerd proces van Regie op Energie.

Daarnaast speelt The Economic Board volgens Wim Nabbe, omgevingsmanager bij Groene Allianties de Liemers, een grote rol in het verbinden. Hun netwerk is van groot belang om andere bedrijven aan tafel te krijgen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Ik zou bedrijven, woningcorporaties en gemeenten echt willen zeggen: Kom van die postzegel af en ga gezamenlijk kijken naar en werken aan de opgave die er ligt.
Wim Nabbe, omgevingsmanager

Betrokken partijen