Chip Integration Technology Centre (CITC)

Het Chip Integration Technology Center (CITC) moet een open innovatiecentrum worden. Het CITC vormt een brug tussen fundamenteel onderzoek en nieuwe technologische producten die op de Novio Tech Campus in Nijmegen worden ontwikkeld en wereldwijd worden toegepast.

Supported by The Economic Board stempel

Over CITC

Het CITC is een initiatief van Novio Tech Campus, TU Delft en het Business Cluster Semiconductors (BCS) Nederland. Vijftien partijen uit heel Nederland hebben zich verbonden aan het initiatief. Het centrum moet de deskundigheid van het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van ontwikkelen, integreren en verpakken van chips met elkaar in verbinding brengen.  Het BCS  treedt op als coördinator bij het opstellen van het businessplan en andere voorbereidende activiteiten. Het businessplan moet in oktober 2018 klaar zijn, zodat het centrum begin 2019 van start kan gaan.

Ambitie

In Nederland, en vooral in Nijmegen, is veel kennis en expertise op het gebied van het ontwikkelen, integreren en verpakken van chips. CITC combineert de deskundigheid van bedrijven en kennisinstituten en versterkt zo de sleutelpositie van Nederland in deze industrie. De realisatie van het CITC levert wereldwijde promotie op voor de regio.

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

Business Cluster Semiconductors
TU DElft