Artificial Intelligence Center

De verwachte impact van Artificial Intelligence (AI) is enorm. Kopstukken verwachten dat deze impact groter is dan de uitvinding van vuur of elektriciteit! Nationaal en internationaal wordt dit gezien en wordt er stelling ingenomen. In dit geweld neemt de Radboud Universiteit, die al dertig jaar lang bezig is met onderzoek op het gebied van AI, een toppositie in. Met het Artificial Intelligence Center creëren we een ecosysteem waarin verbindingen tussen de Radboud Universiteit en Radboudumc en het bedrijfsleven, tussen het bedrijfsleven en overheden, tussen corporates, start-ups en scale-ups worden gerealiseerd.

Approved by The Economic Board stempel

AI-documentaire

Het ecosysteem rondom AI is complex. In een reeks van minidocumentaires brengen we in beeld hoe dit ecosysteem eruit ziet in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen en welke impact dit ecosysteem maakt. Bekijk hieronder de afleveringen met het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

De laatste ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom het Artificial Intelligence Center? Lees hiernaast verder of schrijf u hieronder in en we houden u maandelijks op de hoogte!

Over het Artificial Intelligence Center

De Europese Unie investeert de komende jaren twintig miljard euro in AI, Massachusetts Institute of Technology investeert één miljard dollar in een AI College en Brainport Eindhoven steekt honderd miljoen euro in een AI Instituut. In Nederland is AI bij een groot aantal universiteiten een belangrijk thema. Amsterdam, Eindhoven, Delft, Utrecht en Rotterdam laten zien het onderwerp hoog op de agenda te hebben staan.

Het is nog onvoldoende zichtbaar dat de Radboud Universiteit wereldwijd een toppositie inneemt. Met ruim dertig jaar ervaring is de universiteit het langst bezig met onderzoek op het gebied van AI. Op basis van de citatiescore staan zij veruit op nummer één van Nederland. Momenteel voeren 170 wetenschappers onderzoek uit op het gebied van AI. Het aantal studenten is de afgelopen vijf jaar verviervoudigd. De Radboud Universiteit heeft 750 bachelor- en 160 masterstudenten op het gebied van AI. Jaarlijks studeren er meer dan honderd masterstudenten en twintig Phd’s af. Dit aantal blijft groeien. De impact hiervan is al duidelijk zichtbaar in het grote aantal bedrijven dat dedicated met AI bezig is in de regio.

Feiten en cijfers

7

key research groups

170

wetenschappers bezig met onderzoek rondom AI

200

bedrijven actief bezig met AI

Doel en ambitie

Doelstelling van het Artificial Intelligence Center is om een ecosysteem te vormen en om de verbindingen te verbeteren. Deze verbindingen zullen een groot aantal positieve effecten hebben. Het bedrijfsleven krijgt bijvoorbeeld beter toegang tot hoogleraren, Phd’s en studenten van de Radboud Universiteit. Ook wordt de toegang tot de kennis en human capital van de Radboud Universiteit beter ontsloten. Het wordt eenvoudiger om de samenwerking op te zoeken, met kennisinstellingen, bedrijven en overheden die zich bezighouden met AI. Ook de mogelijkheden om gebruik te maken van de aanzienlijke fondsen en subsidies nemen aanzienlijk toe.

Intensieve verbindingen zijn noodzakelijk om de regio te profileren op AI. Deze regionale profilering is voor overheden van groot belang. Het versterkt lobbytrajecten en financieringsaanvragen richting het Rijk en Europa. Goede regionale profilering ondersteunt internationale acquisitie trajecten om bedrijven naar de regio te halen. Maar ook om kenniswerkers aan te trekken en inwoners te binden aan de regio.

Taskforce Artificial Intelligence Center

De realisatie van het Artificial Intelligence Center ligt in handen van de Taskforce AI Center. Momenteel wordt deze taskforce, die uit vijf à zes leden gaat bestaan, samengesteld. De leden van de taskforce zullen invloed uitoefenen op de doelstellingen van het Artificial Intelligence Center en hoe de doelstellingen van het Center behaald kunnen worden. Dit doen zij samen met The Economic Board en kopstukken binnen AI-onderzoek. De taskforce en de bedrijven die daarbij betrokken zijn worden boegbeelden van responsible AI en innovativiteit in onze regio en ver daarbuiten.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft vanaf het begin de komst van het Artificial Intelligence Center ondersteund. Het initiatief heeft het stempel ‘approved by’ gekregen van The Economic Board, wat bekent dat we ons samen met de Radboud Universiteit en Radboudumc opwerpen als trekker. De board en het projectbureau is actief bezig met de Radboud Universiteit om de verbinding op te zoeken en aan te gaan. Ook maakt zij zich hard voor de zichtbaarheid van de activiteiten rondom AI door deze een podium te bieden in haar netwerk, mediamiddelen en bij andere partners.

The Economic Board neemt ook deel aan de Nederlandse AI Coalitie dat als doel heeft de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren.

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Betrokken partijen

Relevante projecten

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp