Aendless

Dat de warmte van asfalt gebruikt kan worden als energie, is al langer bekend. Toch wordt daar nog weinig mee gedaan. Aendless giet de bestaande techniek met de hulp van The Economic Board in een nieuw afrekenmodel.

Over Aendless

De zon warmt asfaltwegen op en die warmte tapt Aendless af met behulp van een slim systeem van pijpleidingen. De energie die in de zomer wordt gewonnen, wordt in de winter gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en ander vastgoed te verwarmen. Een bijkomend voordeel is dat de weg een groot deel van zijn warmte verliest en daardoor minder snel slijt en dus langer meegaat.

De ontwikkeling wordt nu nog tegengehouden doordat gebouwbeheerders veel kosten zouden moeten maken, terwijl het kostenvoordeel bij de gebruikers ligt. Aendless kiest daarom voor een ‘as a service’-model. De installatie en het aansluiten neemt het zelf voor rekening en de gebruikers betalen, als compensatie voor het wegvallen van gaskosten, een terugkerend bedrag.

Aendless is nu op zoek naar bedrijventerreinen waar al plannen zijn voor een nieuwe weg. Momenteel kijkt het bedrijf concreet naar drie bedrijventerreinen. Het hoopt snel een eerste pilot te kunnen doen.

Ambitie

Het nuttig gebruiken van de warmte van asfalt is niet nieuw. Het probleem ligt bij het ecosysteem. Het beheren van wegen en van gebouwen zijn gescheiden werelden. Die wil Aendless bij elkaar brengen.

Het uiteindelijke doel is om overheden, wegbeheerders, woningbouwcoöperaties, vastgoedinvesteerders en burgers te helpen bij hun energietransitie en de circulaire economie te versnellen.

Rol van The Economic Board

The Economic Board is belangrijk als matchmaker, zo vertelt Erick Wuestman namens Aendless. The Economic Board bracht Aendless tijdens bijeenkomsten in contact met verschillende belangrijke bedrijven, zoals beheerders.

Ook op financieel gebied speelde The Economic Board een rol. Aendless kon via The Economic Board en Oost NL aanspraak maken op een voucher van ongeveer 25.000 euro. Die vouchers zijn een soort upgrade van de bestaande Groeiversneller-vouchers van Oost NL. Het bedrag wordt door Aendless specifiek gebruikt voor het in kaart brengen van en het samenwerken met geschikte bedrijventerreinen.

Via de routes van The Economic Board is er voor ons een belangrijke match ontstaan die de plannen veel concreter heeft gemaakt.
Erick Wuestman, consultant bij Aendless.

Betrokken partijen