AI – Artificial Intelligence

De regio Arnhem-Nijmegen is sterk op het gebied van AI. Het   kenmerkt zich door een flink aantal innovatiecentra voor kunstmatige intelligentie (zgn. ICAI-labs) Nijmegen – ICAI en een toenemend aantal AI gerelateerde bedrijven en toepassingen. Grote hoeveelheden data gebruiken om machines automatisch beslissingen te laten nemen. Dat is waar Artificial ofwel Kunstmatige Intelligentie (AI) in de kern op neer komt.

De afgelopen 30 jaar heeft AI zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006. Na een eerste generatie van op kennisregels/algoritmen gebaseerde systemen zijn we nu in de tweede generatie van machine learning, waarbij de computer uit grote hoeveelheden data zelf oplossingen zoekt. De volgende stap – waar volop aan wordt gewerkt – is deep learning m.b.v. neurale netwerken. De regio Arnhem-Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa. De regio huisvest volop goed geschoold personeel, excellente kennis (o.a. bij Radboud Universiteit waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is en het Donders Institute for Brain and Cognition dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht) en bedrijven die AI toepassen. Daarentegen is – zowel binnen als buiten de regio – slechts beperkt bekend hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingen, het ontwikkelen van nieuwe kennis/oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent, en het aantrekken van financiering.

AI gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie. AI kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde opleveren voor zowel inwoners als ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid & zorg, een duurzame energievoorziening, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs. De regio Arnhem-Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost Nederland, Nederland en Europa.”

AI for Life

Met het initiatief AI for Life werken we in het innovatienetwerk Lifeport aan een ecosysteem om verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden te realiseren. De Radboud Universiteit is al dertig jaar lang bezig met onderzoek op het gebied van AI, en heeft daarmee een uitzonderlijke positie. Ook bij Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich snel. Om geen kansen te missen op nieuwe samenwerkingen en op het ontwikkelen van kennis, is het initiatief AI for Life ingezet. 

“AI for Life faciliteert regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Artificial Intelligence die de toepassing van innovatieve en nieuwe technologieën aanwakkert in Energy, Health, Hightech en Food om zo de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten.” – mission statement Taskforce AI

Intensieve verbindingen zijn noodzakelijk om de regio te profileren op het gebied van AI. Deze regionale profilering is voor overheden van groot belang. Het versterkt lobbytrajecten en financieringsaanvragen zowel richting het Rijk als Europa. Goede regionale profilering ondersteunt internationale acquisitietrajecten waarin bedrijven naar de regio gehaald worden, maar trekt ook kenniswerkers aan en bindt inwoners aan de regio.

AI Hub Oost

AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) werken. Dat geldt zowel voor partijen die al volop bezig zijn met AI-toepassingen, als voor partijen die zich op AI aan het oriënteren zijn.

De hub verbindt en ondersteunt AI-toepassingen voor een beter, duurzamer en gezonder leven. AI-hub Oost-Nederland richt zich vooral op het toepassen van AI op thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu en waar economische kansen liggen. Dat zijn in de eerste plaats gezondheid, voeding, industrie, energie en onderwijs.

AI-hub Oost-Nederland helpt partijen hun weg te vinden in het AI-speelveld, brengt partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en legt de juiste verbindingen. Home (aihub-oost.nl)