Rob Verhofstad

Voorzitter College van Bestuur HAN University of Applied Sciences

Rob Verhofstad is Voorzitter van het College van Bestuur van de HAN University of Applied Sciences. De Hogeschool Arnhem Nijmegen draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen in de regio door professionals voor de toekomst op te leiden en door praktijkgericht onderzoek voor en met de regio. Rob is tevens lid van de auditcommissie van The Economic Board.

De hogeschool telt ruim 37.000 studenten en ruim 4.300 medewerkers met gespecialiseerde kennis. Men staat aan de basis van innovaties. De duizenden studenten die jaarlijks gewapend met een diploma de arbeidsmarkt betreden, dragen al voor een groot deel bij aan Human Capital in onze regio. Kwantiteit is echter niet voldoende, we willen ook kwaliteit leveren met onderzoekende innovatieve professionals die ook van waarde zijn voor ondernemers.