René Verhulst

Burgemeester Ede, voorzitter Regio Foodvalley en vicevoorzitter Economic Board Foodvalley

René Verhulst is burgemeester gemeente Ede en tevens voorzitter van Regio Foodvalley en vice-voorzitter van de Economic Board Foodvalley.

In de regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Zij is de Europese topregio op het gebied van Agrifood en een internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen.  Een regio waar onderzoek, praktijkkennis en ondernemerschap samenkomen voor baanbrekende innovaties. De regio heeft een unieke positie op het gebied van agrifood, voeding en gezondheid.