Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen

Peter van Mulkom is voorzitter College van Bestuur van ROC Nijmegen. ROC Nijmegen streeft vanuit de verbinding met bedrijven en (kennis)instellingen continu naar de beste match tussen het talent van de student, werknemer en werkzoekende en de vraag van de regio.

“De vragen uit de arbeidsmarkt overschrijden de lijnen waarlangs de reguliere opleidingen zijn georganiseerd. Daar komen we aan tegemoet met meer persoonlijke leerwegen, opgebouwd uit modules. Zo ontstaat voor de studenten een bredere en interessantere mix van opleidingen en betere arbeidsmarktkansen. Deze benadering hanteren we ook voor volwassenenonderwijs. Het optimaal inzichtelijk maken van talenten, kennis en kunde bevordert een match op de arbeidsmarkt. ”