Marco Timmers

CEO Byondis

Marco Timmers is CEO van Byondis in Nijmegen, dat zich richt op ontwikkeling van ‘precision medicines’ op het gebied van oncologie en auto-immuunziekten. Byondis is een van de grootste werkgevers in de regio binnen het cluster Life Sciences & Health en houdt zich met name bezig met het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve medicijnen tegen kanker, waarbij de focus ligt op research, development en vroege klinische studies.

“We zijn het grootste Nederlandse private biofarma bedrijf. Maar om écht impact te hebben en innovatieve farmaceutische producten op de markt te brengen, is het belangrijk om kleinere bedrijven te faciliteren en samenwerking te stimuleren. We hebben elkaar nodig om de  maatschappelijke opgaven waar we voor staan goed door te kunnen zetten.”