Maarten Otto

CEO Alliander

Maarten Otto is CEO van netwerkbedrijf Alliander. Als een van de grote werkgevers in de regio wil Maarten de komende jaren samen met de andere boardleden werken aan maatschappelijke vraagstukken rond de uitvoering van de energietransitie.

Door de snelle verduurzaming, de groeiende economie, de digitalisering en de woningbouwopgave groeit de vraag naar elektriciteit explosief. De ontwikkelingen gaan sneller gaan dan netbeheerder Liander de netten kan versterken en daardoor raakt het net op steeds meer plekken vol. Bijna alles wat er voor de energietransitie moet gebeuren, heeft impact op de energienetten en raakt tegelijkertijd aan de strategische agenda van de Board. Belangrijk om bij alle mooie initiatieven in de regio na te denken wat dit doet met de energietransitie voor de komende 20 jaar!