Jan van Iersel

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein

Jan van Iersel is Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. Met zijn jarenlange ervaring in bestuurdersrollen binnen het onderwijs en onderzoek zet hij zich in voor de doorontwikkeling en groei van de ‘groenste hogeschool’ van Nederland. Food, Dairy, Land en Water zijn prioritaire thema’s voor HVHL.

“De regio Arnhem-Nijmegen zet goede stappen als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Er is meer stootkracht, onder andere met de Regio Deal. We weten elkaar steeds beter te vinden.”