Carol van Eert

Burgemeester Rheden en lid DB The Economic Board

Carol van Eert is burgemeester van de gemeente Rheden en tevens bestuurlijk opdrachtgever van de Groene groeiregio van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Carol werkt mee aan de ontwikkeling van de regionale economie, een duurzame en leefbare woonomgeving en een meer optimale bereikbaarheid van de regio. Hij gelooft dat we dat beter samen met bedrijfsleven en onderwijs kunnen doen. Carol is naast Boardlid ook bestuurder van het DB The Economic Board en voorzitter van de auditcommissie van The Economic Board.