Bertine Lahuis

Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Bertine Lahuis is Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Bertine wil met het Radboudumc vooroplopen in de vormgeving van de gezondheidszorg van de toekomst. Onder andere door samen met partners te bouwen aan een stevig netwerk in zorg, onderwijs en onderzoek.

Hoe bereiken wij een gezond- en duurzaam leven in Lifeport? “We hebben het over een groot maatschappelijk vraagstuk. Dat vereist een gemeenschappelijke ambitie en
gezamenlijke inzet van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Campussen, tech hotspots en kennisinstellingen vormen broedplaatsen, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar nieuwe ideeën en waar samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze netwerken en broedplaatsen vervullen een magneetfunctie, want ze trekken mensen en bedrijvigheid aan. Zo ontstaat een effect dat zichzelf versterkt en hiermee bijdraagt aan onze Gezonde Gelderse regio.”