Gezonde data-infrastructuur

Gezonde data-infrastructuur

Om persoonlijke data veilig beschikbaar te maken voor het monitoren en behandelen van patiënten thuis is een onderliggende en verbindende data-infrastructuur voor de wijken nodig. Het is op dit moment nog niet mogelijk om data van een thuisomgeving te combineren met de streng beveiligde data-infrastructuur in ziekenhuizen of zorginstellingen, huisartsen, etc.
Een verbindende data-infrastructuur zal een meer gepersonaliseerde behandeling op basis van continue data mogelijk maken voor zowel behandelaars als burgers in hun eigen thuissituatie.

Wie heeft het initiatief genomen, wanneer

Radboudumc bouwt aan een uitbreiding van de eigen data-infrastructuur, in landelijke afstemming, die data binnen de ziekenhuiscontext en binnen de gezondheidspaden uitwisselbaar en herbruikbaar maakt.
OnePlanet is daarnaast met mkb’s uit de regio een infrastructuur aan het ontwikkelen met de hoogste beveiligingsgaranties en zonder commerciële doelen.

 

Voor wie en met welk doel

Gezamenlijk bieden deze infrastructuren een basisomgeving voor het combineren van thuismonitoring-data met medische data. Daarmee is het mogelijk persoonlijke feedback naar client en zorgverlener te sturen. Ook bouw je zo meer inzicht in gezondheidsmechanismes, via nieuwe voorspellende algoritmes.

Terug naar overzicht