Financieringstafel

Financieringstafel

Beschikbaar als tweede kans voor businesscases van innovatieve ondernemers

Heeft u een startup of onderneming met een innovatief vraagstuk? Heeft u een aanvraag ingediend bij een bank of andere financier waarvan de aanvraag is afgewezen, terwijl de businesscase toch perspectiefvol is en een maatschappelijke impact heeft? Dan bent u op de juiste plek bij de Financieringstafel.

Wat kan de financieringstafel voor u betekenen?

In sommige gevallen kan uw bedrijf geen kapitaal verkrijgen omdat u niet binnen de financieringsvereisten van de banken valt. Of u weet de weg naar durfkapitaal niet te vinden. Wanneer u niet in aanmerking komt voor reguliere (bancaire) financiering kan de financieringstafel een oplossing bieden. De financieringstafel beoordeelt uw aanvraag nogmaals en zoekt naar gemakkelijkere en efficiëntere manieren om uw bedrijfsplan alsnog te financieren.

Hoe werkt het?

U vult via onderstaande button een aanvraagformulier in. De aanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld door financieel specialisten van Oost NL. Eens per kwartaal komt de financieringstafel bijeen, bestaande uit accountmanagers van Rabobank, ABN-AMRO en ING en de specialisten van Oost NL. Daar wordt ook de kennis en het netwerk van de banken ten volle benut. De financieringstafel tracht met kennis en inzet om voor beide zijden van de tafel zo snel mogelijk tot een goed advies of een oplossing te komen. Dit scheelt de ondernemer veel tijd en aandacht.

Een aanvraag indienen

Het digitale loket van de financieringstafel is ondergebracht bij Oost NL. Via onderstaande button komt u bij het aanvraagformulier. Dit is het voorportaal van een financieringsaanvraag.

De uitkomst

Indien uw aanvraag na eerste beoordeling door Oost NL besproken wordt door de financieringstafel zijn er drie mogelijke uitkomsten:

  • Uw vraagstuk wordt alsnog opgepakt door een of meerdere partners.
  • Het vraagstuk wordt doorverwezen naar een alternatieve financieringsbron, waarbij de financieringstafel de route naar het juiste contact begeleidt. Denk hierbij aan subsidie of een informal investor.
  • Uw vraagstuk wordt afgewezen.

Als de casus wordt afgewezen, dan zal de financieringstafel mogelijkerwijs een aantal alternatieven benoemen. Ook kan de financieringstafel adviezen verstrekken over een noodzakelijk coachingstraject, subsidiemogelijkheden of doorverwijzen naar een derde partij zoals partners Kiemt, Briskr, Orion en Connectr. Deze partijen kunnen ook andere waarde toevoegen. De website of de financieringstafel bieden echter geen garantie op het (alsnog) verkrijgen van een financiering. Tegen een besluit van de financieringstafel staat geen beroep open. Wel zal de financieringstafel er alles aan doen om ondernemers te helpen en daarbij ook buiten de gebaande paden meedenken.

Terug naar overzicht