Briskr 2.0

Briskr 2.0

De stichting Briskr heeft ten doel: het versterken van de regionale economische clusters Health & Hightech door intensivering van de triple helix samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

de stichting Briskr richt zich primair op de thema’s acquisitie, business support en programma- en projectontwikkeling om hiermee economische groei te versterken en de regionale groeikansen te benutten.

Rol TEB bij dit project

Enkele bestuurders uit The EB die zich richten op Health & Hightech, worden ook bestuurslid van de stichting Briskr. Welcome at Briskr! – Briskr
Vanuit The EB zijn de liasons gelegd met het bestaande samenwerkingsverband Briskr. Hiermee wordt de regionale strategie van The EB beter verbonden met de uitvoerende Briskr organisatie voor Health & Hightech.

Terug naar overzicht