Bestuursakkoord en Investeringsagenda

Bestuursakkoord en Investeringsagenda

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board hebben vastgelegd dat zij samen de potentie van de regio ten volle willen benutten en hun krachten bundelen om de gezamenlijke ambities in te vullen én uit te voeren.

De partijen hebben een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Energy, Health en Hightech in balans met de groene kwaliteiten van de regio.

In het Bestuursakkoord spraken de drie organisaties af dat zij de komende jaren intensief gaan samenwerken aan de ambities voor de regio Arnhem-Nijmegen. Voor het bepalen van de gezamenlijke ambities bracht The Economic Board de belangrijkste punten uit haar Strategisch Plan en Tactisch Plan in.

In een gezamenlijke Investeringsagenda maken de partijen afspraken over hoe zij, financieel en niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambities. Ze spraken af deze Investeringsagenda jaarlijks te actualiseren. Daarbij vullen ze deze ook aan met nieuwe projecten voor het lopende en komende jaar (of jaren).

Het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda 2022 zijn op 3 februari 2022 ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris (provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert Bruls (Groene Metropoolregio).

Terug naar overzicht