Peter van Dongen

Peter van Dongen

Peter van Dongen

Voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Peter van Dongen is de voorzitter van het College van Bestuur van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. Van Dongen draagt vanuit Van Hall Larenstein, als de duurzaamste hogescholen van Nederland en het daarbij behorende profiel van de hogeschool, bij aan scherpe profilering van de regio op Food, Health en Energy.Hij vindt het belangrijk dat daarbij de verschillende onderwijsinstellingen in de regio onderling en met andere regionale partijen in de Triple Helix nog beter samenwerken. Dat met regionale, nationale maar ook internationale exposure.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp