Luc Pennings European Week of Regions and Cities

Luc Pennings

Luc Pennings

06 30153500

Civic entrepeneur investments

Als civic entrepeneur investments is Luc Pennings vanuit The Economic Board betrokken bij de Investeringsagenda.

De door hem opgedane ervaring in het werken in de driehoek ondernemers, kennisinstellingen en overheden is van waarde bij het versnellen van de uitvoering van de investeringsagenda van de regio Arnhem – Nijmegen en de provincie Gelderland. Als eigenaar van een adviesbureau, weet hij hoe hij vanuit het perspectief ‘ondernemen’ moet kijken.

“Aanjagen is gebaseerd op het leggen van verbindingen, het ontsluiten van mogelijkheden en het wegnemen van drempels. Het versterken van de economische kracht van de regio staat daarbij voorop.”