Ondernemersavonden: support in de vorm van kennis, partners, cofinanciering of publiciteit

Samen met regionale partners werkt The Economic Board aan het versterken van de regionale economie. Een succesvol en aantrekkelijk ondernemersklimaat draagt bij aan deze doelstelling.

In samenwerking met de regionale ondernemersvereniging en andere partners organiseren wij daarom in het voorjaar van 2018 een aantal ondernemersavonden. Tijdens deze avonden krijgen organisaties de kans om een goed idee, een plan of een project waarbij men ondersteuning kan gebruiken te presenteren.

Met een korte presentatie van maximaal vijf minuten laat u uw organisatie en idee aan ons zien. Op basis van de presentatie en de bijdrage van uw initiatief aan een duurzame, economische ontwikkeling van de regio, kijken we naar de mogelijkheden om dit initiatief te faciliteren en ondersteunen.

Let op: aanmelden voor deze avonden is verplicht. U dient ook bijgevoegd document ‘Aanmeldformulier Ondernemersavonden’ ingevuld te retourneren.

Mijn pitch tijdens een ondernemersbijeenkomst, heeft tot een mooi podium geleid waardoor het mogelijk was provinciale bijdrages vanuit de Gebiedsopgave te krijgen in de ontwikkelfase  en de realisatiefase. Wij zijn nu met ons concept, een uniek 3D-geprint gebouw waarin we specifieke sferen creëren, in gesprek met Radboudumc over mogelijke toepassing.
Arvid Prigge, Centre4Moods

Ondernemersavond Nijmegen

In april staan The Economic Board, ondernemersvereniging IKN, OostNL en de betrokkenen bij de Investeringsagenda van de regio voor u klaar in Nijmegen. Meer informatie over de locatie en datum volgt later. U kunt zich alvast aanmelden bij Luc Pennings.

Aanmelden ondernemersavond Nijmegen

Geweest: Ondernemersavond Duiven en Elst

The Economic Board stond samen met OostNL en de betrokkenen bij de Investeringsagenda op 15 maart met ondernemersvereniging Lindus, op 29 maart met ondernemersvereniging OCO, en op 5 april met OKA voor u klaar. Lees hiernaast het verslag van deze avond in Duiven.

Toelichting ondernemersavonden

In januari 2017 is door de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland gezamenlijk een bestuursakkoord gesloten, met met als hoofddoel door investeringen de regionale economie te versterken.

Onderdeel van dit bestuursakkoord is de Investeringsagenda, die zich richt op het ontwikkelen van drie zogenaamde icoonprogramma’s:

 • Bruisende binnensteden aan de rivieren
 • Slimme duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie en slimme mobiliteit)
 • Ruimte voor werk, kennis, innovatie in Health & Energy.

In januari 2018 is de 2e versie van de Investeringsagenda vastgesteld, waarin voor € 23 miljoen investeringen benoemd zijn. De investeringsagenda heeft een rolling karakter; er kunnen projecten worden toegevoegd en er kunnen ook projecten afvallen. De agenda is nu grotendeels nog gevuld met projecten uit het publieke domein.

Jet hoeft geen betoog dat die economische versterking met name door ondernemers gerealiseerd moet worden. Daarom willen betrokkenen en The Economic Board projecten die door ondernemers of kennisinstellingen zijn geïnitieerd aan die agenda toevoegen.

The Economic Board
In de regio Arnhem – Nijmegen is vanaf maart 2016 The Economic Board actief, een bestuur gevormd door ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. The Economic Board richt zich op de economische ontwikkeling van de regio en focust daarbij op Food, Health en Energy en de crossovers daartussen.

The Economic Board heeft aan de Stuurgroep van de Investeringsagenda aangeboden ondernemers nadrukkelijk bij de Investeringsagenda te betrekken door plannen van ondernemers te inventariseren en in te brengen en zo een bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van de regio.

The Economic Board kan waar nodig voor de ondernemer(s) het duwtje in de rug organiseren in de vorm van het ontsluiten van kennis, het zoeken naar partners, het onderzoeken van mogelijkheden voor cofinanciering of wellicht het genereren van publiciteit. Daarnaast beschikt The Economic Board over een eigen budget (procesgeld) om indien noodzakelijk de indieners te ondersteunen het project of business case verder uit te werken.

De volgende versie van de agenda wordt nu ingevuld.

Jammer genoeg is het niet: ‘u vraagt en wij draaien’. Het opnemen van plannen, projecten en businesscases in de Investerinsagenda voor ondersteuning of cofinancieringhangt af van:

 • de investeringsbereidheid van de indiener zelf (voor een financiele bijdrage zijn partners en 50% cofinanciering nodig)
 • de mate waarin het bijdraagt aan de gestelde doelen:
  • versterken duurzame  economie van de regio
  • energietransitie, circulaire economie en slimme mobiliteit bevorderen
  • verbeteren van de bereikbaarheid van locaties
  • versterken van (inter-)nationale bereikbaarheid

De middelen zijn niet onbegrensd, dus mogelijk dat er gaande het proces geprioriteerd, getemporiseerd en gekozen moet worden.

Indien een presentatie/plan niet past binnen deze doelstellingen geleiden we de initiatiefnemers door naar een andere organisatie, bijvoorbeeld naar: De Groeiversneller of Oost NL.