Over onze regio

Over onze regio

1.000.000 inwoners, 439.890 banen en 2,5 % economische groei in Gelderland in 2016.

Een regio die sterk is in Food, Health en Energy

Vanuit de achttien gemeenten die samen de Regio Arnhem Nijmegen vormen, komt het besluit om een Economic Board op te richten. Ook onder bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio bestaat de behoefte aan economische samenwerking, partijen zien direct de meerwaarde van een dergelijk Triple Helix verband. De behoefte aan focus en eenduidige branding van de regio is groot.

Binnen The Economic Board transformeert en evolueert de rol van de overheid van een beleidsbepalende naar een faciliterende medespeler. De overheid fungeert als stabiele partner die voor het regionale bedrijfsleven deuren opent in Den Haag, Düsseldorf en Brussel. “Het geheim voor groei in de regio is een connector,” zegt professor Knoben, “onderzoek laat zien dat dit echt verschil maakt. Het is dé rol voor een Economic Board.”

Een ‘double Triple Helix’

The Economic Board bundelt nog meer krachten door een innige samenwerking met de naastgelegen regio FoodValley aan te gaan. Binnen FoodValley is er tien jaar lang hard gewerkt aan samenwerking, zowel intergemeentelijk als binnen hun Triple Helix. De Triple Helix van FoodValley functioneert ongeveer als The Economic Board en bestaat uit drie College van Bestuur voorzitters of leden van de kennisinstellingen, de directeur van VNO-NCW Midden en de voorzitter van de acht samenwerkende ondernemersverenigingen, FOV, LTO en drie burgemeesters.

De burgemeester van Ede is voorzitter van de Triple Helixorganisatie en tevens lid van The Economic Board. “We liggen zo dicht bij elkaar en hebben elkaar inhoudelijk zo veel te bieden dat het een gemiste kans zou zijn om niet samen te werken’, merkt Ron van Gent op. Hij is directeur van VNO-NCW Midden en lid van de stuurgroep Triple Helix. ‘We versterken elkaar wederzijds en dat biedt uitgelezen kansen voor vele cross-overprojecten.”