Onderzoeken en rapporten

Onderzoeken en rapporten

Wij maken gebruik van bestaande onderzoeken en rapporten. Hieronder vindt u een overzicht van relevante publicaties van derden. Lees ze hier of download ze voor later.

Onderzoeken en rapporten 2017

2018 in Zicht. De verwachtingen van Nederlandse ondernemingen (PDF)
SRA-BIZ; 13 november 2017.

Eindverslag Gelderland Valoriseert (PDF)
Gelderland Valoriseert; 10 november 2017.

Econometer 2e kwartaal 2017 (PDF)
Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland; 7 november 2017.

GO Voort. Slimme Mobiliteit Oost-Nederland (PDF)
Provincie Gelderland en provincie Overijssel; 1 november 2017.

Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Wat kan beleid doen? (PDF)
Planbureau voor de Leefomgeving; november 2017.

Brede Welvaartsindicator 2017 (PDF)
Universiteit Utrecht, Rabobank; 27 oktober 2017.

Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen (PDF)
Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen en LA Group; 25 oktober 2017.

Nationale Energieverkenning 2017 (PDF)
Energieonderzoek Centrum Nederland; 19 oktober 2017.

Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021 (PDF)
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie; 10 oktober 2017.

Economische Barometer Q2 2017 (PDF)
Radboud Universiteit, VNO-NCW Midden en The Economic Board; oktober 2017.

Pas de deux. Het ruimtelijke samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning (PDF)
Ministeries van Infrastructuur en Milieu, Cultuur en Wetenschap; 26 september 2017.

Openbaar Bestuur in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap (PDF)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 22 september 2017.

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers (PDF)
Provincie Gelderland; september 2017

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland 2017 (PDF)
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn; september 2017.

Status van crowdfunding in Rijk van Nijmegen (PDF)
Crowdfunding Rijk van Nijmegen; 22 augustus 2017.

Verkenning 2030 (PDF)
Cees van der Knaap, gemeente Ede; juli 2017.

Regionaal-economische groei in Nederland. Een typologie van regio’s (PDF)
Planbureau voor de Leefomgeving; juni 2017.

De econometer. Conjunctuurbericht 1e kwartaal 2017 (PDF)
Provincie Gelderland; juni 2017.

Advancing a new wave of urban competitiveness: the role of mayors in the rise of innovation districts (PDF)
The Brookings Institution; juni 2017.

Voorbij de startblokken. Evaluatie van het eerste jaar samenwerking
in het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen (PDF)
Kenniscentrum Publieke Zaak van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 1 mei 2017.

Economische barometer Q1 2017 (PDF)
Radboud Universiteit, VNO-NCW Midden en The Economic Board; mei 2017.

Starten en doorgroeien. Resultaten 2016 (PDF)
Infographic samenvatting resultaten 2016 (PDF)
Oost NV; mei 2017.

BOOST. Actierapport 2016 Smart Industry Oost-Nederland (PDF)
Oost NV; mei 2017.

Arnhem Connect. Samen sterk voor de regio (PDF)
Rabobank Arnhem en Omstreken; 10 april 2017.

Adviesrapport Team Nederland: Samen sterker in de wereld.
Een actieplan voor banen en groei (PDF)
Dutch Trade & Investment Board; april 2017.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017 (PDF)
Goudappel Coffeng; april 2017.

Laat stad en regio bruisen. Naar één krachtig netwerk van onderscheidende
stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen (PDF)

MKB Nederland, VNO-NCW, VNG, IPO en G32; april 2017.

Dynamische Jaaragenda 2017 & beyond (PDF)
Bureau Brussel; april 2017.

Eindrapportage Kapitaalmarktonderzoek Oost Nederland (PDF)
Bijlagen Kapitaalmarktonderzoek Oost Nederland (PDF)
Provincie Gelderland en Overijssel; 24 maart 2017.

Notitie Rijk van Nijmegen circulair.
Regionale Visie en Uitvoeringsprogramma (PDF)
Stuurgroep Circulaire Economie; maart 2017.

Advies 17/01. Regionaal samenwerken. Leren van praktijken (PDF)
SER; februari 2017.

Versterking stad op de kaart. Stand van zaken anno 2016 en perspectief (PDF)
Gemeente Arnhem; februari 2017.

City Deal Gelrestad (PDF)
Getekende City Deal Gelrestad (PDF)
Publieksversie City Deal Gelrestad (PDF)
Diverse partijen; 30 januari 2017.

Bestuursakkoord investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen
2017-2018 (PDF)

Gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland; 12 januari 2017.

De econometer. Conjunctuurbericht 4e kwartaal 2016 (PDF)
Provincie Gelderland; januari 2017.

Onderzoeken en rapporten 2016

Werkdocument De Kracht van Oost Nederland (PDF)
Provincie Gelderland, provincie Overijssel; 12 december 2016.

Bewerbung Euregionale NiederRheinLande 2022 (PDF)
Diverse partijen; 9 december 2016.

Economische kwartaalbarometer 2016 Q4 (PDF)
Radboud Universiteit, VNO-NCW Midden en The Economic Board; december 2016.

Economische Koers Arnhem (PDF)
Gemeente Arnhem; december 2016.

Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s (PDF)
Commissie Verdienvermogen & Vestigingsklimaat van SKBN; december 2016.

Een versterkte regio Arnhem Nijmegen.
Op weg naar een sterk en dynamisch ecosysteem (PDF)

Gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland; 9 november 2016.

Masterthesis. Nijmegen Talentstad.
Het binden, boeien en bevorderen van talent in Nijmegen (PDF)
Britta Driessen voor Novio Tech Campus; november 2016.

Bankieren voor Rijk van Nijmegen (PDF)
Rabobank; oktober 2016.

Rijk van Nijmegen 2025. Samen werken aan welvaart en welzijn in onze regio (PDF)
Rabobank en gemeenten Rijk van Nijmegen; september 2016.

Economische kwartaalbarometer 2016 Q3 (PDF)
Radboud Universiteit en VNO-NCW Midden; september 2016.

Arnhem – Nijmegen. Een analyse van de economische groei 1996 – 2015 (PDF)
Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland; augustus 2016.

Masterthesis. Succesvolle samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.
Een onderzoek naar de ‘zachte’ succesfactoren van Triple Helix samenwerking (PDF)

Jolijn van de Steeg voor provincie Gelderland; augustus 2016.

Knowledge triangles in the Netherlands: an entrepreneurial ecosystem approach (PDF)
Technische Universiteit Eindhoven; 23 juli 2016.

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers (PDF)
Provincie Gelderland; juli 2016.

Masterthesis. The ecosystem for shared research facilities in the Nijmegen area (PDF)
Guido Meijer voor Radboud Innovation; 28 juni 2016.

Werken aan de economie van de toekomst. Circulair, Innovatief en Internationaal (PDF)
Provincie Gelderland; 18 mei 2016.

Innovatiebarometer 2016.
Een onderzoek naar innovatie en innovatieve bedrijven in Nijmegen (PDF)
Gemeente Nijmegen; mei 2016.

Sterk bestuur in Gelderland. Verbinden, vernieuwen, versterken! (PDF)
Provincie Gelderland en VNG Gelderland; mei 2016.

Innovatieprofiel Landsdeel Oost Nederland (PDF)
Diverse partijen; 21 april 2016.

New Energy Made in Arnhem (PDF)
Gemeente Arnhem; april 2016.

Gelderland valoriseert. Van idee naar BV. Resultaten 2014-2015 (PDF)
Gelderland valoriseert; april 2016.

StartupDelta 2.0. Van Europese top 3 naar mondiale top 3 (PDF)
StartupDelta; april 2016.

Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid Gelderland. Samen in beweging (PDF)
Actiecomité Zorg- en welzijnspact; april 2016.

Uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord. Samen komen we verder (PDF)
Diverse partijen; maart 2016.

Techniekpact Smart & Sustainable (PDF)
Diverse partijen; maart 2016.

2016. Naar een circulaire economie in de regio Arnhem-Nijmegen (PDF)
TNO; februari 2016.

Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015 (PDF)
Bureau Brussel; februari 2016.

Provinciale Economische Verkenning. Gelderse vooruitzichten 2016-2020 (PDF)
Provincie Gelderland; februari 2016.

Energierapport. Transitie naar duurzaam (PDF)
Ministerie van Economische Zaken; januari 2016.

Onderzoeken en rapporten 2015

Samen voor een krachtige regio! (webpagina)
Regio Arnhem Nijmegen; 17 december 2015.

Nationale Wetenschapsagenda (PDF)
Kenniscoalitie; 27 november 2015.

Integrale MIRT-agenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen.
Uitnodigingsagenda MIRT 2015 (PDF)

Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen; november 2015.

SER-agenda voor de stad. Het advies in woord en beeld (PDF)
Sociaal Economische Raad; 28 augustus 2015.

Scale up: the experience game (PDF)
Deloitte en THNK; juli 2015.

BVNL – Beleidsstrategieën ter versterking van het ruimtelijk economische
vestigingsklimaat in Regio Gelderland (PDF)

Ministerie van Infrastructuur & Milieu; juni 2015.

Samen voor een krachtige regio. Concept Strategische Uitvoeringsagenda
Economic Board Arnhem-Nijmegen  2015 – 2020 (PDF)

Stuurgroep Regionale Samenwerking Arnhem Nijmegen; 27 mei 2015.

BOOST. Actierapport 2015 Smart Industry Oost-Nederland (PDF)
Oost NV; mei 2015.

BOOST. Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland (PDF)
Initiatiefgroep Smart Industry Oost-Nederland; mei 2015.

Integrale MIRT-agenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen.
Samen bouwen aan een gezond en energiek stedelijk netwerk (PDF)

Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen; april 2015.

Gelders Energieakkoord. Verbreden, verdiepen en versterken (PDF)
Diverse partijen; maart 2015.

Cluster Governance. Lessen voor clusters in Nederland (PDF)
Platform 31; januari 2015.

Onderzoeken en rapporten 2013

Slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland (PDF)
Operationeel Programma EFRO Oost- Nederland (OP-Oost); 16 september 2013.