Economische barometer

Economische barometer

Radboud Universiteit (RU) en VNO-NCW Arnhem-Nijmegen startten in 2016 een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio, in samenwerking met The Economic Board en lokale ondernemersverenigingen.

RU-onderzoeker Joris Knoben meet met deze barometer de sterktes en zwaktes van de regio. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren.