Projecten en activiteiten

Projecten en activiteiten

Projecten en activiteiten die The Economic Board een warm hart toedraagt of opzet en in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen worden uitgevoerd krijgen van ons een stempel. Met deze stempel krijgt een project of activiteit toegang tot een bepaald netwerk en relevante kennis, er wordt een podium geboden en de stempel kan een organisatie helpen om gelden los te krijgen. The Economic Board helpt met profilering en het genereren van aandacht voor het project, via haar website, sociale media en nieuwsbrief. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor het project (nieuwe) verbindingen te leggen en het verder te brengen. Verder agendeert zij projecten, mobiliseert partners en helpt bij financiering via subsidies, leningen en business angels. Het type stempel wordt bepaald door de mate van betrokkenheid van The Economic Board. Er zijn de volgende mogelijkheden:

  • Recommended by: Dit label gebruiken wij bij projecten en activiteiten die belangrijk zijn voor de regionale economie. Wij bieden deze projecten en activiteiten bijvoorbeeld een podium, dragen bij aan de profilering ervan en brengen het onder de aandacht van ons netwerk;
  • Supported by: Dit label gebruiken wij bij projecten en ideeën die wij actief ondersteunen, bijvoorbeeld door het vinden van procesgeld of projectgeld of het ter beschikking stellen van onze kennis of ons netwerk;
  • Approved by: Dit label gebruiken wij uitsluitend bij projecten waarvan The Economic Board penvoerder is en/of waarvan de uitvoering onder leiding van The Economic Board plaatsvindt.

by the economic board

Een project of activiteit aanmelden

Heeft u een project dat volgens u de steun van The Economic Board verdient? Dan kunt u contact opnemen via bureau@theeconomicboard.com of bel 085 040 9980.