ANBI

Stichting The Economic Board is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens ten behoeve van de ANBI-status

 • Naam
  Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen
 • Kamer van Koophandel
  65371992
 • RSIN-nummer
  8560.852.61
 • Post en bezoekadres
  Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen
 • Rekening
  NL70RABO0187454205, ten name van Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen
 • Doelstelling
  De stichting heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen.
 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden en/of de leden van de Economic Board ontvangen geen beloning voor hun (bestuurs-)taken.
 • Voor de directeur van de stichting geldt dat diens jaarinkomen niet hoger is dan het bedrag als genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
 • Namen bestuurders
  Toon van Asseldonk, Hubert Bruls (voorzitter), Ron König
 • Jaarrekening
  Stichting Economic Board is opgericht in maart 2016.
  Jaarrekening 2016

 

Bijlagen

Strategisch plan 2016

Statuten

Overzicht uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016