Wat wij doen

Wat wij doen

The Economic Board zet zich op verschillende manieren in voor economische groei.

De regio profileren
The Economic Board profileert de regio, vertelt het verhaal van onze regionale economie, de vooroplopende technologie, de mooie omgeving. Op onze website vindt u bijvoorbeeld Parels van de regio, bedrijven die bijzonder zijn, of het nu gaat om hight tech of degelijke perfect uitgedachte productieprocessen.

Informatie bieden
Wij beantwoorden vragen als: Waar kan ik subsidie aanvragen, bij wie moet ik zijn om vergunningen te regelen, hoe krijg ik de juiste contacten in het buitenland. De economische Kwartaalbarometer biedt u inzicht in de ontwikkeling van bedrijvigheid en export en ondernemersvertrouwen in de regio.
Met onze online Agenda mist u geen belangrijke evenementen, handelsmissies, beurzen in Food, Health en Energy.

Internationale connecties stimuleren
We vertegenwoordigen de regio op beurzen en events over de grens en we faciliteren  handelsmissies. We nodigen buitenlandse partijen uit om kennis te maken met onze regio en fungeren zo als vliegwiel voor internationalisering.

Matchmaking
Wij hebben een uitgebreid netwerk, dat partijen met elkaar in contact brengt. Om ideeën te delen over bijvoorbeeld export of financiering. We inventariseren mogelijke cross-overs en maken projectvoorstellen op dit gebied. Start-ups en scale-ups in Food, Health & Energy koppelen we aan een netwerk van business angels.
Wij organiseren workshops over thema’s in Food, Health, Energy.
We ondersteunen de opzet van gezamenlijke projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven.

Werken aan de voorwaarden voor groei
We versterken het vestigingsklimaat. Zo signaleren en agenderen we mogelijke verbeteringen van de infrastructuur of van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Bij obstakels zoeken we de oplossing. Bijvoorbeeld bij wetgeving die in de weg zit.
Ook gaan we preventief te werk. Met bedrijven die uit de regio willen vertrekken voeren we gesprekken om te achterhalen wat de motieven zijn.