zorgpact, registratie; programma Healthy Professionals

Zorgpact gaat verder in nieuwe programma’s

Nu het Zorgpact gestopt is, zijn er vier andere programma’s die verder bouwen aan de arbeidsmarkt voor de zorg. Er is een commissie Werken in de Zorg samengesteld, een Actie Leer Netwerk opgezet en de SER houdt zich bezig met ‘Leven lang ontwikkelen’. Gelderland gaat verder met:Waard om voor te werken.

RAAT in Gelderland: Waard om voor te werken

Voor de regio is er de aanpak in Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In Gelderland wordt dit regionale actieplan uitgevoerd door de Werkgeververeniging Zorg en Welzijn (WZW). Het plan heet Waard om voor te werken.

Het richt zich op goed werkgeverschap, waarbij de inzet is om medewerkers te waarderen en behouden. Voor de eigen organisatie en voor de regio. Dit kan door het bieden van zekerheid, vaste contracten en ontplooiingsmogelijkheden.

Ook richt het programma zich op een betere instroom in de zorgopleidingen en de kwaliteit ervan. Bijvoorbeeld uitbreiding van stageplaatsen. Hierbij is het van belang dat onderwijs en zorginstellingen samenwerken. Dat gebeurt in verschillende bijeenkomsten waar alle betrokken partijen bij elkaar komen: van opleiders en zorghuizen tot welzijnsinstellingen, recruiters en gemeenten.

Een derde aandachtspunt is een leven lang leren. Ook in de zorg veranderen functies en worden nieuwe technieken toegepast. Als je (aanstaande) werknemers goede scholing en leermogelijkheden kunt bieden, ben je ook aantrekkelijker als sector.

Tenslotte richt het plan zich op goede beeldvorming over de zorg als plaats om te werken. De instroom in het onderwijs kan hiermee stijgen en ook voor het behoud van huidige personeel is het belangrijk.

Landelijke programma’s

Commissie Werken in de Zorg

Dit is een onafhankelijke commissie die de regionale actieplannen monitort en stimuleert.

Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het netwerk ondersteunt organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en gemeenten die de personeelstekorten in de sector aanpakken. De activiteiten van het Actie Leer Netwerk concentreren zich rondom het KoplopernetwerkRuimte in de Regelsactieleren, kennisdelen en het verbinden van netwerken.

SER

De Sociaal Economische Raad houdt zich voor de zorg bezig met een Leven lang ontwikkelen. Daarbij is de aandacht gericht op de waardering voor en van informeel leren. Hoe maak je zoiets concreet?En hoe faciliteer je het? Hoe maak je een doorlopende leerlijn voor volwassenen? Tenslotte is de samenwerking met gemeenten en UWV van belang.

Meer over Health

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp