zonne-energie

WUR en Liander onderzoeken impact zonne-energie op het net

WUR en Liander onderzoeken samen hoe we met de stijgende opwekking van zonne-energie moeten omgaan zodat het ingepast kan worden in onze energievoorziening.

Wij weten veel van het energienet en zijn bezig om de problemen van vandaag op te lossen. De WUR is gewend om vanuit onderzoek te kijken naar langetermijneffecten. Het is mooi om te zien dat we elkaar versterken’. Frank Kreuwel, Data Scientist bij Liander en PhD candidate bij de Wageningen University & Research, is enthousiast over het onderzoek dat de netbeheerder en de universiteit op 1 oktober zijn gestart naar de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet.

Steeds meer zonne-energie

Doel van het onderzoek is om beter te weten hoe we in de toekomst met de stijgende opwekking van zonne-energie kunnen omgaan. Omdat het huidige elektriciteitsnet daar niet voor is ontworpen. Door grootschalige meetdata uit het elektriciteitsnet te koppelen aan de beste weermodellen van het KNMI en gegevens over zoninstraling van de Radboud Universiteit wordt hier inzicht in verkregen. Het onderzoek gaat vier jaar duren en wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Spanningspieken

Niet ieder moment schijnt de zon en de intensiteit verschilt per locatie. In het onderzoek is daarom gestart met de vraag wat het effect daarvan is op het net. ‘In gesprekken met collega’s van Liander, die dagelijks met het elektriciteitsnet werken, is gekeken welke effecten zij zien en wat mogelijk in de toekomst voor problemen kan zorgen.’ Daaruit komt conclusie dat de spanningspieken door snelle fluctuaties van het weer de grootste problemen veroorzaken. ‘Deze pieken komen met name voor op dagen met afwisselende bewolking, en niet op onbewolkte zomerdagen. Dat komt doordat er dan extra licht weerkaatst in de wolken én zonnepanelen beter werken als ze koeler zijn.’

Nieuwe weermodellen

De vraag is natuurlijk wanneer deze spanningspieken voor problemen zorgen op het net. Chiel van Heerwaarden, vanuit de WUR verbonden aan dit onderzoek, werkt op dit moment aan nieuwe weermodellen die de vorming van individuele wolken kan simuleren. ‘Type, maar ook de beweging, verdeling en frequentie van de wolken kan daarmee voorspeld worden. Ook voor een groter gebied. Zo kunnen we vooraf zien hoe de opwek van zonne-energie eruit gaat zien en waar spanningspieken dreigen te ontstaan.’ Hiermee wordt uiteindelijk een zelflerend model ontwikkeld, waarmee in de toekomst nauwkeurig kan worden voorspeld hoeveel zonne-energie er op de netten komt.

Oplossingen beter inzetten

Met deze voorspellingen kunnen nieuwe oplossingen straks beter ingezet worden. Zo kunnen we optimaal mogelijk gebruik blijven maken van het elektriciteitsnet, nu en in de duurzame toekomst. Denk aan het slim opladen van elektrische auto’s, buurtbatterijen of het tijdelijk terugregelen van zonne-installaties. ‘Als we deze inzichten meenemen kunnen we betere beslissingen nemen. Dan weten we straks precies hoeveel capaciteit een buurtbatterij nodig heeft en of een elektrische auto direct moet gaan laden, of even kan wachten en zonne-energie kan gebruiken. Dat vind ik ook het mooie van dit onderzoek. Het is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar kan ook in de praktijk worden toegepast. De onderzoeksresultaten en datasets gaan we straks ook delen met andere partijen. Zo kunnen we de uitkomsten en slimme oplossingen allemaal gebruiken om zonne-energie nog beter in te passen in onze energievoorziening.’

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp