Wageningen Data Competence Center; digital twins; WUR Campus Wageningen Universiteit WUR 100 jaar GreenMetric ranking WUR beste universiteit Nederland, Foods Innovation Center; Seminar Agroproductie in een Circulaire en Biobased Economie, windmolens en zeewier, groene universiteiten; Start-up Wageningen

WUR kweekt ook cultuurverandering in ons eetgedrag

Wageningen Economic Research is de afdeling van Wageningen University & Research die onderzoekt hoe consumenten aan te spreken zijn. Wat is er bijvoorbeeld voor nodig om alternatieve eiwitten aantrekkelijk te maken? Hoe gaan mensen wennen aan zeewier, insecten, kweekvlees en eendenkroos?

De agrofoodsector gaat niet alleen over de productie van voeding. Ook het vermarkten en de consument overtuigen zijn essentieel. Hiermee werkt de WUR aan haar doelstelling: gezondere en duurzame eetstijlen bevorderen.

Smaak spreekt aan

Onlangs kwam een interessant gezelschap van start-ups, investeerders, food consultants, cateraars, multinationals, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RIVM en het Voedingscentrum bijeen. Zij bogen zich over de vraag hoe je mensen kunt overhalen om minder dierlijke eiwitten te eten. In elk geval is men het erover eens dat smaak het belangrijkste aspect is om te benadrukken. Liever worden we verleid met de sappigste (zeewier)burger van Nederland dan dat we een opgeheven vinger zien.

En de vleesloze burgers mogen gewoon tussen het vlees liggen, want lang niet iedereen voelt zich aangesproken door ’vegan’ of ‘vegetarisch’.

Onderzoek naar persoonlijke voorkeuren

De WUR helpt bedrijven door consumentgerichte voedselconcepten en bijbehorende businessmodellen te ontwikkelen. Ook personalised nutrition is een manier om mensen te helpen kiezen voor duurzaam en gezond eten. Daarbij gaat het erom te kijken wat individuele mensen moeten of willen eten, bijvoorbeeld om af te vallen of om diabetes onder controle te houden. Ieder mens is anders gemotiveerd, dus het is zaak daar op in te spelen. Daarbij is de vraag hoe je als bedrijf heel precies kunt segmenteren en toch rendabel werken. En: waar liggen de privacygrenzen van consumenten?

Eén manier om te onderzoeken hoe mensen eten en wat hun voorkeuren zijn is de app: Food Profiler. Daarmee verzamelt de WUR gegevens over consumenten die er een mooi eetprofiel van zichzelf aan overhouden.

Europese infrastructuur voor alle data

Omdat de uitdagingen op voedselgebied groot zijn, is het zinvol op grotere schaal samen te werken. Daarom zette de WUR de Research Infrastructure for Food, Nutrition and Health (FNH-RI) op. Hierin worden alle data en onderzoeksinformatie uit verschillende Europese landen samengevoegd, geharmoniseerd en verbonden.

Met zo’n grote dataverzameling kom je sneller tot nieuwe inzichten en zie je waar nog kennis ontbreekt.

Meer over Wageningen University & Research

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp