zorgpact, registratie; programma Healthy Professionals

Werkgelegenheid regio Arnhem – Nijmegen groeit

De werkgelegenheid in de provincie Gelderland is het afgelopen jaar met 1,6 procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Provinciale Werkgelegenheid Enquête van de provincie Gelderland.

Het is het derde jaar op rij dat het aantal stijgt. De grens van 1 miljoen werd met 991.700 werkenden nét niet bereikt. Ook het recordaantal uit 2012 bleef met klein verschil buiten bereik.

Werkgelegenheid regio Arnhem – Nijmegen

De groei van 1,6 procent ligt hoger dan in de meeste andere provincies en regio’s in Nederland, al heeft nog niet elke regio zijn cijfers bekend gemaakt.

In de regio Arnhem – Nijmegen waren er in 2017 368.960 bamem. Dat aantal ligt, net als in de gehele provincie, 1,7 procent hoger dan een jaar geleden. In de regio FoodValley (onder andere Wageningen) groeide de werkgelegenheid met 2,8 procent het sterkst.

Groei aantal banen

Positief is dat de zorg, de sector met het meeste aantal banen, weer doorgroeit. Er kwamen 920 banen bij, een groei van 0,5 procent. Tussen 2012 en 2015 gingen in totaal ruim 7000 banen in de zorg verloren. In de thuiszorg en bij verpleegtehuizen was het afgelopen jaar nog wel sprake van een daling van het aantal banen.

De groei aan banen in Gelderland is verder vooral te danken aan de industrie en de bouw. De industrie zit sinds 2015 duidelijk in de lift. Er kwamen het afgelopen jaar 2300 mensen met een baan bij, een groei van 2,2 procent. De bouwsector groeide met 4,2 procent. Toch zit die sector nog lang niet op niveau van voor de crisis.

Verder zijn de cijfers in de detailhandel opvallend. Het beeld dat de branche krimpt klopt in Gelderland niet. Er kwamen 2300 werkende mensen bij, vooral doordat supermarkten en webwinkels groeien. Specialistische winkels hebben meer problemen.

Scholing

Gedeputeerde Michiel Scheffer waakt voor te veel optimisme. “De Gelderse economie zit weer in de lift. Maar hoe sneller de economie groeit, hoe groter de gaten op de arbeidsmarkt. Drie op de vier bedrijven kunnen geen goed opgeleide mensen vinden. We moeten jongeren sneller en beter opleiden voor de banen van de toekomst.”

Oost NL, de Gelderse mbo’s, de Innovation Academy en de provincie Gelderland lanceren daarom een nieuwe aanpak: Samenscholing Geboden. De persoonlijke visie van 45 visionairs zijn uitgewerkt in een boek met dezelfde titel. Het boek omschrijft nieuwe manieren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Doekle Terpstra van Techniekpact 2020: “De economie van de toekomst is een regionale economie. Dat betekent dat de behoefte aan talent verschilt per regio. Als we in de regio’s de vraagkant snappen, kunnen we ook de aanbodkant beter regelen.”

Lees meer over de nieuwe aanpak op Gelderland.nl

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp