Goede Zorg Proef Je; ICAI-lab Precision Health; groente en fruit online verspillingsschap voedselverspilling, Duurzaam eten verspilling, Vitalnext

Wageningse Vitalnext maakt ondervoede ouderen gezonder

Door een paar keer per dag een zakje medische voeding Vital01 tot zich te nemen, kunnen ondervoede ouderen niet alleen binnen een paar weken op gewicht komen maar worden ook hun spieren versterkt.  De medische voeding wordt ontwikkeld door het Wageningse Vitalnext, dat hiermee wereldwijd ouderen een betere kwaliteit van leven wil geven en de zorgkosten fors wil terugdringen.

Ondervoeding bij ouderen is een steeds groter probleem, volgens directeur en oprichter Rein Strijker van Vitalnext. Hij wijst op een onderzoek van De Gezondheidsraad waaruit blijkt dat 25 procent van de 65-plussers ondervoed is. Ondervoeding heeft niet alleen medische gevolgen voor ouderen, de zorgkosten stijgen ook aanzienlijk. De extra ziekenhuiskosten voor ondervoeding in Nederland zijn geschat op € 1,1 miljard en de extra kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen op ruim € 500 miljoen.

Testfase

Vital01 wordt momenteel in samenwerking met Wageningen University & Research getest op een groep 65 plussers. Als die test goed uitpakt, verschijnt de medische voeding volgend jaar op de markt. De voeding wordt alleen op recept door een arts of diëtist verstrekt.

Vanuit Topfonds Gelderland investeert PPM Oost in de ontwikkeling van Vital01. PPM Oost-directeur Marius Prins juicht het groeiende aantal toepassingen van life sciences-ontwikkelingen in de voedingsindustrie toe. “Voedsel heeft een grote impact op ons leven. Via ons eten kunnen we tal van medische problemen bestrijden. Dat is in het geval van Vitalnext enerzijds prettig voor de steeds groter wordende groep ouderen, maar daarnaast kunnen de zorgkosten door middel van medische voeding ook worden teruggedrongen. Bij ondervoede ouderen gaat dat wereldwijd om gigantische bedragen.”

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp