Wageningen Data Competence Center; digital twins; WUR Campus Wageningen Universiteit WUR 100 jaar GreenMetric ranking WUR beste universiteit Nederland, Foods Innovation Center; Seminar Agroproductie in een Circulaire en Biobased Economie, windmolens en zeewier, groene universiteiten; Start-up Wageningen

Wageningen Food Safety Research (WFSR) nieuw onderzoeksinstituut aan de WUR

Vanaf juni 2019 zijn het RIKILT onderzoekslab van de Wageningen University & Research (WUR) en het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen één nieuw instituut. Dit gaat Wageningen Food Safety Research (WFSR) heten en hoort dan bij de WUR. Daarmee is het nieuwe instituut de landelijke expert in voedsel- en voederveiligheid, en voedselfraude. Door de samenvoeging kan kennis op dit terrein worden vergroot.

Het werk van de NVWA is essentieel voor het borgen van publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, plant- en diergezondheid, natuur. En daarmee ook de handelspositie van Nederland.

Wageningen Food Safety Research (WFSR)

De belangrijkste opdrachtgever van Wageningen Food Safety Research is in de eerste plaats de overheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast zijn ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgevers.

Minister Carola Schouten verwoordde de noodzaak voor een goede labondersteuning als volgt in een kamerbrief: “Het werk van de NVWA is essentieel voor het borgen van publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, plant- en diergezondheid, natuur. En daarmee ook de handelspositie van Nederland. De maatschappelijke verwachtingen over het functioneren van de NVWA zijn daarom hoog. In die rol is ook gekeken naar de functie van de laboratoriumondersteuning op terrein van voeder- en voedselveiligheid.”

Meer mogelijkheden

Het voormalige NVWA-laboratorium is op dit moment gericht op monsteranalyses en te klein om innovaties optimaal te benutten. Ook is er niet genoeg capaciteit om flexibel in te spelen op incidenten en crises. Het nieuwe laboratorium is daar wel groot genoeg voor.

In de nieuwe samenstelling kan het laboratorium makkelijker de laatste innovaties in voeder- en voedselveiligheid volgen en zich eigen maken. De inbedding in de wetenschappelijke dynamiek van de WUR helpt daar enorm bij.

Het nieuwe instituut bekleedt de laboratoriumondersteuning voor de NVWA, is steunpilaar bij incidenten en crises voor de NVWA en diverse ministeries, speelt een rol bij milieu-incidenten en (voedsel)vergiftigingen én functioneert als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Het RIKILT (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid (130 medewerkers) zitten al een tijd in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus en werken al nauw samen.

Ook interessant

Radboud Universiteit, Radboudumc en WUR doen mee in consortia rondom AI en medische technologie

Toine Timmermans: “Samen de voedselverspilling te lijf”

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp