3d-geprinte brug Nijmegen, Europese Mobiliteitsweek 2018; Nijmeegse Ondernemerspitch, duurzaam estafette, eHealthweek, Monitor Vestigingsklimaat

Waardering ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving in de lift

Ondernemers en instellingen zijn positief over het vestigingsklimaat in Nijmegen: zij waarderen dit met een 6,7, tegen een 6,5 in 2014. Ook de waardering voor hun bedrijfsomgeving is hoger: van een 6,9 in 2014 naar een 7,1. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Vestigingsklimaat van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen.

Wethouder Economie, Werk en Inkomen Jan Zoetelief: “Het gaat goed met het vestigingsklimaat in onze stad. Er blijven altijd aandachtspunten; de cijfers uit deze monitor gebruiken we om samen met partners te kijken of er moet worden bijgestuurd.”

Het aantal vestigingen van Nijmeegse bedrijven is gestegen naar 13.680. In het onderzoek stijgen de rapportcijfers voor het imago van Nijmegen (7,3), de nabijheid van kennisinstellingen (7,5), het woon- en leefklimaat (7,5), evenementen en het culturele aanbod (7,6) en de gemeentelijke regelgeving (6,2).
Iets lager dan in 2014 scoren de bereikbaarheid van de stad (van 6,9 naar 6,7) en het aanbod aan vestigingsplaatsen (van 6,6 naar 6,4).

Het aantal arbeidsplaatsen is met ongeveer 900 gedaald naar 96.544. Wel geven bedrijven en instellingen aan dat de arbeidsmarkt voor hen krapper wordt. Onder andere  (gespecialiseerd) verpleegkundigen, software- en applicatieontwikkelaars, juristen, accountants, vrachtwagenchauffeurs, docenten algemene vakken secundair onderwijs, vuilnisophalers en dagbladbezorgers zijn moeilijk te vinden.

Als het gaat om de bedrijfsomgeving zijn respondenten positief over de bereikbaarheid per fiets (8,1) en per bus (7,4). De bereikbaarheid per auto bleef gelijk op 7,2. Ook de representativiteit van bedrijfsomgeving (6,9) en openbare ruimte (6,8) bleven gelijk. Licht gedaald zijn de waarderingen voor beheer en onderhoud van bestrating (van 6,8 naar 6,5) en groenbeheer en onderhoud (van 6,7 naar 6,5). Het rapportcijfer voor parkmanagement, bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging is iets gedaald, van een 6,4 in 2014 naar een 6,2 in 2016.

Voor de Monitor Vestigingsklimaat zijn 2650 van de circa 13.700 vestigingen van bedrijven en instellingen in Nijmegen benaderd.  944 bedrijven of instellingen (35%) hebben de vragenlijst  ingevuld (35%).

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp