Rijn IJssel Ben Geerdink; GIGG; Ben Geerdink

Ben Geerdink: 'Triplehelix-samenwerking is volwassen geworden'

Begin 2018 keken we met Ben Geerdink, voorzitter van het College van Bestuur bij Rijn IJssel terug op 2017. Twee jaar verder zijn we benieuwd waar Rijn IJssel nu staat. Welke kant ziet hij het opgaan met The Economic Board en in de regio?

Ben Geerdink“Destijds kwamen we uit een economische crisis. We haalden opgelucht adem. Het gaat nog steeds erg goed met de economie. De vraag naar arbeidskrachten is onverminderd hoog. Sterker nog: er zijn steeds meer ondernemingen die zich in hun ontwikkeling geremd voelen omdat ze niet aan goede mensen kunnen komen. En daar ligt een belangrijke taak voor Rijn IJssel. Wij hebben nog steeds een cruciale rol in het opleiden van mensen die (weer) willen gaan werken. Starters, herstarters en doorstarters. Jongeren, maar ook ouderen. En mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Vraag naar human capital

Onze uitdaging is om in deze regio te blijven voldoen aan de vraag naar human capital. Iedereen is daarbij hard nodig. We zetten ons op allerlei manieren in voor het klaar of beter maken van mensen voor de arbeidsmarkt. Zowel in kwantiteit, al kunnen we dat niet zo goed sturen, als in kwaliteit.

Samen met de andere ROC’s in deze regio hebben we ons sterk gemaakt voor een aanbod op het gebied van ‘een leven lang leren’. Zowel in de zorg, de techniek en de horeca. Het aanbod past bij deze regio en is nauw aansluitend op de landelijke ontwikkelingen op dit terrein.

Aantrekkelijkheid van regio onderstrepen

De vele mensen die we opleiden moeten we ook voor deze regio zien te behouden door haar aantrekkelijkheid te onderstrepen. Kijk naar het groen, de cultuur en ruimte. En vergeet vooral de positieve economische ontwikkelingen niet. Denk aan de geweldige initiatieven die van de grond gekomen zijn, zoals OnePlanet. Voor dit samenwerkingsverband van de Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en imec is het ook belangrijk de juiste medewerkers aan te trekken. Al zullen de effecten van het initiatief voor onze ROC pas op de lange termijn zichtbaar worden. Ondertussen gaat het duurzaam ontwikkelen van deze regio onverminderd in volle kracht door. Ik kijk uit naar de voornemens van The Economic Board 3.0. Daarin wordt duidelijk zichtbaar dat de triplehelix-samenwerking volwassen is geworden.’

Een nieuw decennium

In 2017 en 2018 blikten we met leden van de triple helix uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen terug en vooruit. Zo gingen we ook in gesprek met Ben Geerdink, Voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel.

”Wij leiden op voor én vanuit de regio. Daarom luisteren we nadrukkelijk naar ‘onze’ ondernemers. De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel en de kennis van onze studenten moet hierop aansluiten. Hoe beter ons contact is, hoe beter we in staat zijn om te leveren wat nodig is. Op dit moment is ons portfolio gericht op wat we vooral doen in deze regio: Food, Health en Energy. Dit zijn ook de speerpunten van The Economic Board. Hoe meer de regio hiermee op de kaart staat, hoe beter het is voor de bedrijvigheid én voor de kans op werk voor onze studenten.”

→ Lees hier het hele artikel

Meer terug- en vooruitblikken

Meer over Rijn IJssel

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp