VNG International op bezoek

VNG International op bezoek bij The Economic Board

VNG International houdt zich wereldwijd bezig met het verduurzamen van lokale gemeenschappen, het verstevigen van overheidsinstanties, gerechtigheid en partnerschappen. Op 5 september bezocht de organisatie het kantoor van The Economic Board met een groep projectmanagers uit zeven landen.

Na ’s morgens Nijmegen omart de Waal te hebben bezocht, landde een groep van negentien mensen op het kantoor van The Economic Board op de Nijmeegse Campus Heyendaal. Naast projectmanagers uit Rwanda, Somaliland, Palestina, Burundi, Zuid-Soedan, Oeganda en Mali kwamen er ook Nederlandse collega’s en tolken mee.

Het bezoek vond plaats in het kader van het IDEAL-programma (Inclusive Decisions at Local Level). Dit vijfjarig programma (2017-2021) wordt gefinancierd door Buitenlandse Zaken. Via de lokale overheden en verenigingen van gemeenten streeft VNG International er naar burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de stabiliteit in elk land te vergroten.

De bezoekers kregen een presentatie van business associate Richard Dobbelmann over de regio en het werk van The Economic Board, met simultane vertaling door Franse tolken. Ook bekeken ze de VR-film: It Takes A Keen Eye, die een mooi beeld geeft van alle bijzondere ontwikkelingen in onze regio.

De bezoekers waren zeer geïnteresseerd in het idee van een Economic Board en vroegen directeur Sigrid Helbig de oren van het hoofd over het opzetten van een triplehelix-organisatie.

Wat mooi dat ook internationale gemeenten enthousiast zijn voor de triplehelix-aanpak.

Focus

De eerste vraag was bijvoorbeeld: Hoe breng je een duidelijke focus aan in alle bedrijvigheid van je regio?
Helbig legde uit hoe dat hier gegaan is. “We hebben uitgebreide discussies gehad over wat te kiezen. We hebben natuurlijk meer soorten bedrijvigheid dan alleen in Food, Health en Energy. Voor die andere sectoren werken wij ook, maar het gaat erom hoe je bekend wilt staan. Waar je in uitblinkt. Silicon Valley heeft ook mooie hotels, infrastructuur, scholen etc, maar ze staan bekend om de IT.”

VNG International bezoekt The Economic BoardRichard Dobbelmann legde uit: “Hoe meer je als regio focus aanbrengt in je specialisatie, hoe meer de hele regio profiteert, het is geen kwestie van concurrentie.”

Begin

Men vroeg ook hoe je het begin maakt van zo’n Economic Board. Helbig: “Het is belangrijk dat je mensen zoekt in alle drie de geledingen: onderwijs, overheid en bedrijfsleven, uit iedere sector evenveel. Verder heb je de topvrouw of -man uit de organisatie nodig, dat creëert commitment. De boardleden maken dan samen de agenda en met elkaar bedenken ze welke initiatieven bijvoorbeeld interessant zijn om naar de regio te halen. Als dat samen besloten is, gaat iedereen er ook voor lopen.”

Samenhang

Hoe houdt je de board bij elkaar, gezien de verschillende belangen?, wilde een bezoeker weten. Helbig: “Er is één gezamenlijk belang: de regio. Iedereen vaart er wel bij als het onderwijs goed is, de bedrijven floreren en het bestuur goed draait in goede relatie met de bewoners.”

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp