Gelderland Arbeidswijs

Finalisten Gelderland Arbeidswijs

De provincie Gelderland streeft naar een arbeidsmarkt waarin aanbod van geschoold personeel en banen op elkaar aansluiten. Een speciaal team van de provincie is op de hoogte van de lokale vraagstukken en initiatieven en verbindt deze met elkaar. Een initiatief binnen dit kader is Gelderland Arbeidswijs. Dat is een open innovatietraject waar iedereen aan kan meedoen. Het thema voor dit jaar is: Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat?

Gelders gedeputeerde en Economic Boardlid Michiel Scheffer: “Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er zijn nog veel mensen werkzoekend, terwijl bedrijven juist op zoek zijn naar goed opgeleid personeel. Met Gelderland Arbeidswijs zoeken we nieuwe ideeën om die gaten te dichten en talent beter te benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!”

De finalisten

Iedereen kon ideeën aanleveren als team en de jury van Gelderland Arbeidswijs koos vijf finalisten:

Act is een open innovatielab dat onderwijs, samenleving, ondernemers en onderzoek bij elkaar brengt. Samen zoeken ze naar nieuwe en duurzame omgangs- en onderwijsvormen die beter passen bij deze tijd.

Apply matcht werkzoekenden en werkgevers op basis van cultuur, kernwaarden, passie en ambities. En maakt daarmee duurzame verbindingen tussen werkzoekenden en werkgevers.

Click2Connect is een app die een brug slaat tussen werkgevers en werkzoekenden. Door meeloopdiensten op plekken waar vacatures zijn en wederzijdse beoordelingen en evaluaties.

Faalbokaal ontwikkelt learning communities. Daarin leren deelnemers uit verschillende bedrijven en organisaties lachen en co-creëren met elkaars falen. Ze kennen een bokaal toe aan de leukste bijdrage.

OR inspireert ondernemingsraden om een rol te spelen in het inclusiever maken van hun organisatie. Zo kunnen kwetsbare werkenden beter participeren in hun organisatie.

Stem op uw favoriete idee

U kunt vanaf 27 november online stemmen op de finalisten via de website van Gelderland Arbeidswijs.

De finale is op maandag 11 december 2017 in het Huis der Provincie in Arnhem, waar de finalisten hun idee pitchen. De winnaar krijgt 10.000 euro en begeleiding voor verdere uitwerking en toetsing van het idee.

The Economic Board werkt aan de arbeidsmarkt

Om gezamenlijk te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt, zijn Zorgpact en Techniekpact gelanceerd. The Economic Board heeft een adviserende en superviserende rol bij beide pacten. Voornaamste doel is om zeker te stellen dat het bedrijfsleven goed aangehaakt blijft en dat minimaal één uitgevoerd project een cross-over is tussen de technieksector en gezondheidszorg, bijvoorbeeld domotica. Daarnaast is The Economic Board voor dit project de subsidieaanvrager.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp